Strategy

5,00 

From managers' toy to practitioners' tool to successful implementation
Kärnä, Eija
978-951-39-6658-4; 1457-1986
University of Jyväskylä.
Jyväskylä studies in business and economics (169)
2016

Väitöstutkimuksessa etsittiin ratkaisuja strategian toteuttamisen ongelmaan työntekijöiden näkökulmasta. Tutkimuksessa tarkastellaan strategian toteuttamisessa onnistuneiden työntekijöiden toimintaa organisaatioiden verkostoissa strategiaprosesseissa. Tuloksina löydettiin toimia, jotka edistävät koko organisaation tiedon jakamista, oppimista, strategian yhteistä ymmärtämistä ja soveltamista sekä luottamuksen kehittymistä lokaalilla ja globaalilla tasolla.

Strategian toteuttamisessa tehokkaimmiksi toimijoiksi nousivat ylimmän johdon ja muun henkilöstön välimaastossa tukitoiminnoissa työskentelevät assistentit ja asiantuntijat, jotka olivat työhönsä sitoutuneita, osaavia naisia. Nämä asiantuntijat toimivat rajat ylittävissä rooleissa viestien strategiaa, järjestäen strategian viestinnän kannalta tärkeitä tilaisuuksia, koordinoiden strategista tietoa ja mahdollistaen johdon ja henkilöstön tehokkaamman strategian toteuttamisen.

Tutkimus tekee näkyväksi näiden naisten epävirallisen strategian toteuttamista kehittävän työn. Tutkimus täydentää aiempaa strategiatyön tutkimusta laajentamalla näkökulmaa keskijohdosta työntekijöihin tuoden esiin uusia tiedonvaihdannan ja -luomisen kyvykkyyksiä, joiden avulla strategian toteuttamista voidaan kehittää.

Strategian tehokkaammalle toteuttamiselle olisi laajalti tarvetta. Organisaatioympäristöt muuttuvat nopeasti ja viestinnän kehittäminen ja yhteinen ymmärrys strategiaprosesseissa korostuvat. Kestävä itseohjautuva strategian toteuttaminen edellyttää vuorovaikutteisia toimintatapoja ja työntekijöiden strategisen identiteetin tukemista. Strategian tunteminen ja sen soveltaminen onnistuneesti lisää työntekijän työssään kokemaa mielekkyyttä ja sisäistä motivaatiota parantaen taloudellisesti mitattavissa olevien tulosten lisäksi hyvinvointia työelämässä.

 

7 varastossa

Lisätiedot