Sport as an industry in Finland

5,00 

Exploring the economic significance, contributions, and development of the sport sector as an industry
Gholamzahed Fasandoz, Hamid
978-951-39-6606-5; 0356-1070
University of Jyväskylä.
Studies in sport, physical education and health (240)
2016

Urheilu- ja liikuntateollisuudella on nykypäivän liike-elämässä yhä suurempi kansantaloudellinen merkitys. Liikuntatieteissä viime aikoina paljon esillä ovat olleet liikunnan kulttuuriset, terveydelliset, kasvatukselliset, sosiologiset ja poliittiset tutkimukset, mutta liikunnan taloudelliset hyödyt ovat tutkimuksessa jääneet pieneen rooliin. Hamid Gholamzadehin väitöskirjatutkimus on liikuntatieteiden alueella uraauurtavaa pioneerityötä ja alan perustutkimusta, jossa tieteellisesti on ensi kerran Suomessa tutkittu liikunta- ja urheiluteollisuusilmiön laajuutta ja arvonlisäystä yhteiskunnassa.

Gholamzadeh Fasandoz valottaa väitöskirjatyössään liikuntateollisuuden kokoa, merkitystä ja kehitystä Suomessa vuosina 2002 -2011. Tulosten mukaan liikuntasektori kuuluu Suomen kansantalouden avainaloihin. Arvonlisäyksen ja bruttokansantuotteeen perusteella se oli sijalla 50 Suomen 135 suurimman alan joukossa sekä 18. suurin Suomen 22 päätoimialasta. Tutkimuksessa tarkastellaan aikasarjoina kaikkea liikuntatuotantoa Suomessa ja Euroopassa: tavaroita, välineitä, vaateita ja liikuntapalveluja, joista kokonaisuudessaan muodostuu oma teollisuuden alansa.

Palvelupainotteisempi suunta

Suurimmassa osassa arvioituja muuttujia palvelusektorin osuudet lisääntyivät jatkuvasti valmistuksen kustannuksella, mikä on jo tehnyt Suomen urheilu- ja liikuntateollisuudesta palvelupainotteisen.

- Suomen liikuntateollisuus on siirtymässä tavaranvalmistuksesta kohti palveluntuotantoa, Gholamzadeh Fasandoz toteaa.

Alan yritykset ovat pieniä: valmistukseen keskittyvissä yrityksissä oli harvoin yli 30 ja palveluyrityksissä harvoin yli viisi työntekijää. Tämä on kilpailuetu kotimaan markkinoilla, mutta kansainvälisesti kärsitään pääoman puutteesta ja massatuotannon tuomasta kilpailuedusta kilpailijamaihin verrattuna.

Pääosa alan uusista työpaikoista syntyi tutkimuksen aikana uusiin yrityksiin. Kymmenen vuoden tarkasteluajanjakson aikana liikuntateollisuuden työpaikat kasvoivat Suomessa 12 000 työpaikasta 18 000 työpaikkaan. Vaikka taloudellinen lama vaikuttaa yhteiskunnassa niin liikunta- ja urheiluteollisuus on ollut myös taloudellisen taantuman aikana kasvu-uralla koko ajan.

Muiden alojen lailla urheilu- ja liikuntateollisuus kytkeytyy talouden järjestelmiin, esimerkiksi työhön, pääomaan, maavaroihin, tuotantoon, vaihtoon, jakeluun ja kulutukseen. Näiden alueiden kartoitus tuottaa uutta tietoa ja ymmärrystä myös urheilu- ja liikuntasektorin toiminnasta. Lisätutkimuksen avulla voidaan auttaa alan yrityksiä ja päättäjiä tekemään oikeita linjauksia yritysten, urheilu- ja liikuntateollisuuden sekä kansantalouden kasvun vauhdittamiseksi.

 

4 varastossa

Lisätiedot