Sotilaita vai seikkailijoita?

5,00 

Varusmiespalveluksen johtajakoulutuksen merkityksiä naisille uran ja johtamisosaamisen kannalta
Häyrynen, Heli
978-951-39-7137-3; 1457-1986
Jyväskylän yliopisto.
Jyväskylä studies in business and economics (180)
2017

Nuorten naisten kokemukset varusmiespalveluksen johtajakoulutuksesta poikkeavat kokonaan tyypillisestä peruskertomuksesta, eli nuorten miesten kasvukokemuksista pojasta mieheksi varusmiespalveluksen aikana, selviää Heli Häyrysen väitöstutkimuksesta.

- Tutkimuksen tuloksena muodostuneiden uratarinatyyppien mukaan nuorten naisten varusmiespalveluksen johtajakoulutuksen merkitykset muodostuvat sotilasuran tavoitteluksi, seikkailuksi, mahdollisuudeksi viettää välivuosi opinnoissa yhteiskunnallisesti hyväksytyllä tavalla tai keinoksi toteuttaa tavoitteitaan perinteisesti maskuliiniseksi mielletyllä tavalla, Häyrynen kuvailee.

Häyrynen tarkasteli tutkimuksessaan sitä, millaisia merkityksiä naiset antavat varusmiespalveluksen johtajakoulutukselle tulevan työuransa ja johtamisosaamisensa kannalta. Tutkimuksen mukaan ei ole yhtä tyypillistä ja johdonmukaista syytä hakeutua johtajakoulutukseen tai kokea sen merkitys yksilön uran kannalta.

Monenlaisia urahaaveita

”Mä tiedän, että musta on johtajaks, mutta onko musta armeijassa johtajaks? Sitten tuli sellanen olo, että kyllä musta on tähän.”

Tutkimuksen osoittamat monipuoliset uratarinatyypit uudistavat ja vastustavat vallalla olevia mielikuvia erilaisten toimintamallien ja käyttäytymisen sopivuudesta naisille ja miehille.

Häyrynen kritisoikin perinteistä näkemystä naisille tyypillisistä toimintamalleista ja käyttäytymisestä.

- Sotilaan uraa ei nähdä naisille sopivana, ja kilpailuhenkisyys, urheilullisuus ja tehokkuus näyttäytyvät maskuliinisina miesten ominaisuuksina. Tutkimuksessa asiat näyttäytyivät kuitenkin täysin eri tavalla, Häyrynen kertoo.

Kritiikin kohteena on myös aikaisemmassa uratutkimuksessa vähemmälle huomiolle jätetyt uraan vaikuttavat asiat eri elämänaluilta, kuten muun muassa ystävät, harrastukset tai perheen arvot.

- Perheen ja ystävien suhtautumisella varusmiespalvelukseen ja sen johtajakoulutukseen hakeutumiseen on huomattava merkitys siihen, miten naiset näkevät omat uramahdollisuutensa nyt ja tulevaisuudessa, Häyrynen kuvaa.

Johtajakoulutuksella työkaluja yksilön uran ja organisaatioiden rakentamiseen

Häyrysen mukaan nuoret naiset kokevat puolustusvoimien johtajakoulutuksen tarjoavan monia mahdollisuuksia uran rakentamiseen.

- Naiset ovat oivaltaneet varusmiespalveluksen johtajakoulutuksen kautta saavutettavan hyödyn oman uransa ja johtamisosaamisensa kehittämisessä.

Puolustusvoimien tavoitteiden mukaisen johtamisosaamisen lisäksi varusmiespalveluksen johtajakoulutus tuottaa kaikissa johtamisympäristöissä tarvittavaa johtamisosaamista, kuten esimerkiksi intrapersoonallisia taitoja.

- Monipuoliset itsetuntemuksen taidot hyödyttävät yksilön urakehitystä, mutta ovat myös tärkeä johtamisosaamisen alue organisaatioiden näkökulmasta toimintaympäristöissä alati tapahtuvassa muutoksessa, Häyrynen tiivistää.

 

11 varastossa

Lisätiedot