Sosiaalipsykologian sukupolvet

10,00 

Lahikainen, Anja Riitta; Suoninen, Eero; Järventie, Irmeli; Salonen, Marko
978-951-768-405-7;
Vastapaino.
2012

Eri sukupolviin kuuluvat tutkijat ja opettajat kertovat tässä kirjassa oman elämänhistoriansa kautta, millainen tiede sosiaalipsykologia on. He paljastavat, ja mikä heidän tutkimustaan on motivoinut ja mitkä kysymykset ovat heitä eri aikoina viehättäneet ja kiihdyttäneet.

Puolen vuosisadan mittaisen historiansa aikana sosiaalipsykologia on muotoutunut suomalaisen yhteiskunnan mukana. Siihen ovat vaikuttaneet myös tiedemaailman virtaukset: tilastolliset menetelmät, kognitiivinen vallankumous, marxilaisuus ja kielellinen käänne.

Sosiaalipsykologian sukupolvet on paitsi yleisesitys suomalaisen sosiaalipsykologian kehityksestä, myös rikas ajankuva 1900-luvun jälkipuoliskon akateemisesta maailmasta ja tieteenalan sisäisistä jännitteistä. ääneen pääsee myös sosiaalipsykologien nuori polvi, joka oman tutkimuksensa avulla valottaa ajankohtaisia kysymyksiä ja tulevaisuuden suuntia. Teos soveltuu sosiaalitieteiden oppikirjaksi niin yliopistoihin kuin ammattikorkeakouluihinkin.

Varasto loppu

Lisätiedot