Sosiaalialan osaajat 2015

5,00 

Sosiaalialan osaamis-, työvoima- ja koulutustarpeiden ennakointihanke (SOTENNA) loppuraportti
Vuorensyrjä, Matti
951-39-2593-5; 1795-8563
Jyväskylän yliopisto. Yhteiskuntatieteiden ja filosofian laitos
Sosiaalityön julkaisusarja (4)
2006

Sosiaalialan osaamis-, työvoima- ja koulutustarpeiden ennakointihankkeen SOTENNA:n (2003-2006) tehtävänä on ollut ennakoida sosiaalialan osaamis- ja työvoimatarpeita sekä tältä pohjalta sosiaalialan koulutustarpeita vuoteen 2015 ulottuvalla ennakointijaksolla. Ennakointitehtävä on rajattu ja ennakointi on pääasiassa kohdistunut sosiaalialan kolmeen keskeiseen tutkintoon eli lähihoitajatutkintoon, sosionomitutkintoon (AMK) ja sosiaalityöntekijän tutkintoon (YTM, VTM).

Käsitys siitä, että sosiaalialaan ja sen keskeisiin tutkintoihin kohdistuva ennakointitutkimus on tärkeätä juuri tällä hetkellä, on vahvistunut tutkimushankkeen kuluessa. Näkyvissä on monia muutoksia: sosiaalipalvelujen kysyntä kasvaa ja palvelutarpeet syvenevät, erityisesti vanhustyössä sekä mielenterveys- ja päihdetyössä, lisäksi sosiaalialan työvoiman eläkkeelle jääminen kiihtyy, kansantalouden työvoima kokonaisuudessaan alkaa supistua ja nuorisoikäluokat pienenevät. Kunnallisessa toiminnassa, sosiaalihuollossa, terveydenhuollossa, aluepolitiikassa ja veropolitiikassa tehdään lähivuosina valintoja, jotka vaikuttavat pitkälle tulevaisuuteen.

Ennakointitiedon tarve on juuri tällä hetkellä poikkeuksellisen suuri; itse asiassa näyttää siltä, että osa ennakointitutkimuksen tuottamasta tiedosta tulee hankkeen ennakointijaksoa ja sen sosiaalisia ongelmia ajatellen liian myöhään. Näin on erityisesti yliopistokoulutuksen kohdalla, jossa ennakoinnin koko kaari on tarjonnan viipeistä johtuen poikkeuksellisen pitkä. Hankkeen tuottamat mitoitusta ja osaamisen sisältöjä koskevat suositukset ehtivät vaikuttaa aikaisintaan vuonna 2007 opintonsa aloittaviin yliopisto-opiskelijoihin. Heistä ensimmäiset valmistuvat vuonna 2011, suurin osa vasta seuraavina vuosina. Edelleen heistä ensimmäiset henkilöt jäävät vanhuuseläkkeelle ehkä 2030-luvulla, suurin osa kuitenkin 2040-luvulla. On hyvä nähdä, että koulutussuunnittelun sekä koulutusta tuottavien oppilaitosten ja viime kädessä yksittäisten kouluttajien vastuu koulutusta koskevista valinnoista ulottuu yhtä etäälle tulevaisuuteen.

Sosiaalialan osaamis-, työvoima- ja koulutustarpeiden ennakointihanke SOTENNA (2003−2006) on valtakunnallisen sosiaalityön yliopistoverkoston (SOSNET) aloitteesta syntynyt kolmivuotinen tutkimuskokonaisuus, jonka Jyväskylän yliopiston ja Lapin yliopiston tutkijat ovat toteuttaneet.

2 varastossa

Lisätiedot