Sit-stand workstations

5,00 

Effects on occupational sitting time, potential health benefits, and acute postural physiology
Gao, Ying
978-951-39-7155-7; 0356-1070
University of Jyväskylä.
Studies in sport, physical education and health (260)
2017

Ying Gao huomasi väitöskirjassaan, että vaikka korkeussäädettävät työpisteet voivat vähentää istumista toimistotyössä, ilman neuvontaa mahdollisuutta työasennon vaihteluun päivittäin käytti vain vajaa puolet tutkimukseen osallistuneista.

- Säännölliset seisomaan nousut lisäävät lihasten aktiivisuutta, energiankulutusta ja rasvan käyttöä energiaksi ja tuovat siten terveyshyötyjä, Gao kertoo.

Seisominen kuluttaa rasvaa

Gao tutki istumisen ja seisomisen vaikutuksia biomekaanisiin ja fysiologisiin muuttujiin laboratorio-olosuhteissa. Kahden tunnin istumatyöskentelyyn verrattuna seisominen vaati enemmän jalkojen lihasaktiivisuutta ja kulutti 9 % enemmän energiaa ja rasvaa.

Korkeussäädettävää työpistettä käyttävillä tutkittavilla oli 11 % enemmän kevyttä lihasaktiivisuutta ja 15 % vähemmän reisilihasten passiivisuutta kuin istumatyöpistettä käyttävillä. Reisilihasten passiivisuus on yhteydessä suurempaan veren triglyseridien (rasvojen) määrään ja pienempään HDL-kolesterolin (”hyvän kolestrolin”) määrään.

Vaikutuksia myös hartiaseudun ongelmiin

Säädettävällä työpisteellä työskentelevien työntekijöiden työkyky ja selän ja hartioiden mukavuustuntemukset olivat istumatyöpisteellä työskenteleviä parempia. Korkeussäätöä käytti päivittäin 41 % tutkittavista, ja heidän työajalla tapahtuva istumisensa väheni 14 %.

Kun kyselyyn perustuen verrattiin tavanomaisissa istumatyöpisteissä työskentelevien ja säädettävän työpisteen saaneiden työntekijöiden istuma-aikaa 6 kuukauden aikana, havaittiin jälkimmäisellä ryhmällä työajan istumisen vähentyneen noin 7 %.

 

14 varastossa

Lisätiedot