”Sillä vois olla jotain tekemistä näitten kasvihuonekaasujen kanssa”

2,00 

Ilmastonlämpeneminen yläluokkalaisten käsityksissä
Nevanpää, Tiina
951-39-2346-0; 1455-447X
Jyväskylän yliopisto. Koulutuksen tutkimuslaitos
Tutkimuksia (17)
2005

Millaisia käsityksiä yläluokan oppilailla on ilmastonlämpenemisestä ennen aineen kouluopetusta? Mistä oppilaat saavat tietoa ilmastonlämpenemisestä? Miten oppilaiden käsitykset muuttuvat? Miten ilmastonlämpenemistä tulisi opettaa?

Abstraktien luonnontieteellisten ilmiöiden oppiminen ja opettaminen ovat haasteellisia tehtäviä. Ilmastonlämpeneminen on ekologisesti ja yhteiskunnallisesti keskeinen ilmiö, josta oppilailla on virheellisiä käsityksiä myös kouluopetuksen jälkeen. Tässä tutkimuksessa tarkastellaan, millaisia oppimisprosessiin vaikuttavia arkikäsityksiä 7.- ja 9.-luokkalaisilla on ilmastonlämpenemisestä ja mistä he ovat saaneet tietoa arkikäsitystensä muodostamiseksi. Lisäksi tutkimuksessa selvitetään, kuinka oppilaiden käsitykset muuttuvat kouluopetuksessa. Ilmastonlämpenemiseen liittyvää käsityksenmuodostusta tarkastellaan tässä teoksessa käsitteellisen muutoksen teoreettisessa viitekehyksessä.

Kirja tarjoaa hyödyllistä tietoa kaikille luonnontieteiden oppimisesta ja opettamisesta kiinnostuneille. Teos soveltuu opettajille, opettajankouluttajille sekä oppimateriaalien tekijöille. Lisäksi julkaisu tarjoaa aineksia myös opetussuunnitelmatyöhön ja ympäristökasvatukseen.

2 varastossa

Lisätiedot