Seniori- ja vanhustyö arjen kulttuurissa

5,00 

Marin, Marjatta; Hakonen, Sinikka; Jyrkämä, Jyrki
952-451-074-X;
PS-kustannus.
2003

Tämä kirja pohtii ikääntymistä ja seniori- ja vanhustyötä sosiaalisesta ja kulttuurisesta näkökulmasta.

Kirja jakautuu kahteen osaan. Teoriaosassa pohditaan ikääntyvien elinoloja ja toimintakykyä, elämän merkityksellisyyttä, hoivaa ja sosiaalisia verkostoja. Käytäntöosassa esitellään perusteellisesti erilaisia ammatillisia käytäntöjä.

Oman lukunsa saavat niin muistelutyö, kirjoittaminen, kuvataide, teatteri, musiikki kuin vihreä ympäristökin. Lisäksi tarkastellaan sosiokulttuurista lähestymistapaa kuolemaan sekä verkosto- ja yhteisösuuntautunutta työtä.

Kirjoittajat ovat seniori- ja vanhustyön tutkijoita, opettajia ja käytännön soveltajia. Teos on tarkoitettu oppikirjaksi ja käytännön oppaaksi ammattilaisille, mutta se tarjoaa uusia näköaloja myös ikääntyvien omaisille.

1 varastossa

Lisätiedot