Second and foreign language fluency from a cognitive perspective

5,00 

Inefficiency and control of attention in lexical access
Olkkonen, Sanna
978-951-39-7061-1; 1459-4323
University of Jyväskylä.
Jyväskylä studies in humanities (314)
2017

Vieraan kielen puheen sujuvuutta käytetään usein kielitason arvioinnin välineenä. Siitä ei kuitenkaan ole varmuutta, kuinka paljon puheen sujuvuus loppujen lopuksi kertoo kielitaidon tasosta, selviää Sanna Olkkosen väitöstutkimuksesta.

Olkkonen tarkasteli väitöstutkimuksessaan puheen sujuvuutta ja sitä, miten se suhteutuu kielitaidon tasoon. Tutkimuksessa mitattiin englanninkieltä opiskelevien suomalaisten ja suomea toisena kielenä opiskelevien venäläislasten sanantunnistuksen ja sanan nimeämisen nopeutta ja tarkkuutta. Sekä sanan tunnistuksen että nimeämisen taitojen havaittiin selittävän merkittävästi sekä vieraan kielen että toisen kielen luku- ja kirjoitustaitoja.

- Kielentuottamisen resurssit ovat rajallisia, ja tästä syystä automaattisesti toimivat alemman tason prosessit, kuten tehokas sanojen haku muistista, vapauttavat resursseja ylemmän tason prosessoinnille, kuten esimerkiksi tekstinymmärrykselle tai puheen korjaamiselle, Olkkonen kertoo.

Nopeuden lisäksi sanantunnistuksen tarkkuus on tärkeää, sillä nopeaan suoritukseen pyrittäessä myös mahdollisuus virheisiin kasvaa. Näiden kummankin huomioon ottaminen auttaa selittämään laajempaa kielitaitoa paremmin kuin kumpikaan yksin.

- Kaikki virheet tai epäsujuvuudet eivät kuitenkaan liity suoraan kielitaidon puutteeseen, vaan esimerkiksi oman puheen korjaamiseen ei kielenoppimisen alkuvaiheessa ole vielä resursseja eikä taitoja, Olkkonen muistuttaa.

Oman puheen korjaamista esiintyi Olkkosen aineistossa enemmän äidinkielellä kuin vieraalla kielellä. Näin ollen myöskään äidinkielen sanantunnistus ja nimeäminen eivät ole täysin sujuvia, vaan niissä esiintyy virheitä.

- Tämä herättääkin kysymyksen siitä, miten äidinkielen sujuvuutta tulisi määritellä, kun sitä kuitenkin usein pidetään mittarina vieraan kielen taidoille, Olkkonen pohtii.

Puheen sujuvuus on moniulotteinen ilmiö. Kielenkäyttöön vaikuttavat esimerkiksi persoonalliset puhetyylit sekä se, että ihmiset kieltä käyttäessään hyödyntävät erilaisia strategioita ja tietoisesti monitoroivat tuotostaan.

- Tästä syystä puheen sujuvuuden käyttöä suoraviivaisena kielitaidon mittarina pitää harkita tarkkaan, Olkkonen toteaa.

 

8 varastossa

Lisätiedot