Samalta viivalta 10

5,00 

Valtakunnallisen kasvatusalan valintayhteistyöverkoston (VAKAVA) kirjallisen kokeen aineisto 2016
Asunmaa, Tuuli; Huttunen, Rauno; Vainionpää, Jorma
978-952-451-699-0;
PS-kustannus.
2016

Samalta viivalta 10 on pääsykoeaineisto kasvatusalan valintayhteistyöverkoston (VAKAVA) kirjalliseen kokeeseen vuodelle 2016.

Tässä teoksessa toimituskunta on halunnut nostaa keskeiseen rooliin nuoret ja heidän asemansa yhteiskunnassa. Tämä ei merkitse muiden ikäryhmien väheksymistä, vaan artikkeleiden valinta liittyy käynnissä olevaan laajaan keskusteluun nuorista, koulutuksesta, syrjäytymisestä, maahanmuutosta ja erilaisuudesta.

Artikkeleista neljä liittyy tavalla tai toisella nuoriin ja nuorisotutkimukseen. Nämä artikkelit ovat vahva näyttö suomalaisen nuorisotutkimuksen tasosta. Kaksi muuta artikkelia käsittelevät yhteiskunnallista tasa-arvoa, huono-osaisuutta ja hyvinvointivaltion olemusta, jotka myös osaltaan vaikuttavat nuorten asemaan yhteiskunnassa.

Toivomme, että artikkelikokoelmalla on käyttöä kevään 2016 valintakokeen lisäksi muussakin yhteydessä. Tulevissa opinnoissa tai erilaisissa ammattitehtävissä artikkelien esittelemät tutkimukset voivat tuoda uusia näkökulmia matkallasi kasvatusalan asiantuntijaksi.

1 varastossa

Lisätiedot