Saamen kielet pääomana monikielisellä Skabmagovat-elokuvafestivaalilla

5,00 

Karjalainen, Reetta
978-951-39-6208-1; 1459-4323
Jyväskylän yliopisto.
Jyväskylä studies in humanities (254)
2015

Reetta Karjalainen tarkastelee tutkimuksessaan, miten saamen kieliä voidaan tuotteistaa elokuvafestivaali Skábmagovilla ja osana elokuvien tuotantoja.

- Elämyksellisyys ja autenttisuus ovat nykyisin keskeisiä myyntivaltteja erityisesti matkailussa, ja tämä on muuttanut vähemmistökielten arvoa ja käytettävyyttä. Kielet, jotka olivat ennen marginaalisia, voivat nyt olla oikeissa olosuhteissa todella arvokkaita puhujilleen esimerkiksi työllistymisen kannalta, Karjalainen kertoo.

Skábmagovat-elokuvafestivaalia (suomeksi Kaamoksen kuvat) järjestetään vuosittain tammikuussa Inarissa. Saamelaisten tuotantojen lisäksi festivaalilla esitetään vierailevien alkuperäiskansojen dokumentti-, elokuva-, ja tv-tuotantoja. Tapahtuma on vahvasti kansainvälinen, ja Suomessa puhuttujen saamen kielten lisäksi siellä puhutaan erityisesti englantia ja suomea.

Saamelaisten itsenäisen päätöksenteon areena

Kielten käyttöä koskevat päätökset tehdään Skábmagovat-festivaalilla itsenäisesti sen työntekijöiden kesken, eikä ylemmän tason instituutioiden mallien mukaisesti tai lakien määrääminä.

- Kuitenkin tietoisuus saamen kielten elvytyshankkeista ja esimerkiksi saamelaiskäräjien kääntämiskäytänteistä aiheuttavat paineita festivaalin järjestäjille, Karjalainen summaa.

Tutkimus osoittaa, että monikielistä tapahtumaa järjestävässä yhteisössä neuvotellaan jatkuvasti kielistä ja niiden sopivuudesta eri tilanteisiin. Festivaalin eri tilaisuuksien käytetyin kieli oli englanti, jolla on vahva yhteys festivaalin kansainvälisyyteen ja alkuperäiskansojen maailmanlaajuisiin verkostoihin. Suomen käyttöä puolestaan rajoitettiin jossain määrin sen vuoksi, että valtakielenä suomella on kolonisaation painolastia. Suomi haluttiin kuitenkin pitää mukana festivaalilla kyläläisten ja niiden saamelaisten vuoksi, jotka eivät ole voineet opiskella saamea historiallisista syistä. Pohjoissaame oli saamen kielistä käytetyin. Tutkimuksen aineisto on kerätty vuosien 2010 ja 2011 Skábmagovat-festivaaleilta.

Etnisyys ja saamen kieli yhdessä parhaiten tuotteistettavissa

Tutkimus tuo uutta tietoa vähemmistökielisten toimeentulon mahdollisuuksista, ja esimerkiksi siitä, miten saamen kieliä puhuvat henkilöt voivat hyödyntää kielitaitoaan työelämässä. Tulokset kertovat myös, että erilaiset kulttuurin kansalliset rahoitusmallit koetaan kielivähemmistöjä syrjiviksi. Kilpailtaessa elokuvatuotantojen rahoituksesta valtakielten kanssa saamen kielet eivät ole helposti tuotteistuvia, ja saamelaiset ovatkin kehittäneet omia rahoituskanaviaan ohittaakseen nämä yhteiskunnalliset valta-asetelmat.

Yksittäiselle festivaalilla työskentelevälle henkilölle arvokkainta valuuttaa on etnisen saamelaisuuden ja monikielisyyden yhdistelmä. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että saamelaisstatuksen tuoma autenttisuus ja erityisesti pohjoissaamen kieli ja englanti tuotteistuvat parhaiten festivaaliympäristön töissä. Tutkimuksen mukaan saamelaisuus on monikielisyyttä ja helpommin tuotteistettavissa globaaleilla kuin kansallisilla markkinoilla.

 

10 varastossa

Lisätiedot