Ryhmä oppimaan!

10,00 

Toiminnallisia työtapoja ja tehtäväkehyksiä
Norrena, Juho
978-952-451-706-5;
PS-kustannus.
Taito
2016

Graffiteja, salakuuntelua, hidastuksia, heimoja ja klaaneja! Nämä ja monet muut ideat tuovat opetukseen paljon kaivattua toiminnallisuutta.

Oppilaan kannalta on tärkeää löytää omakohtainen ja kokonaisvaltainen lähestymistapa oppimiseen. Oppiaineisiin luokiteltua opetusta voidaan maustaa toiminnallisilla elementeillä, mutta rinnalla on oltava myös laajoja kokonaisuuksia. Tällöin oppilaan oma ihmettely ja työskentelytaidot korostuvat. Opetukselliseen muutokseen tarvitaan uusia työvälineitä ja lähestymistapoja — kokonaisvaltaisen rakenteen luomista.

Ta¨ssa¨ kirjassa esitella¨a¨n toiminnallisia tyo¨tapoja ja tarjotaan lukuisia esimerkkeja¨ monialaisista oppimiskokonaisuuksista. Na¨issa¨ esimerkeissä erilaiset tyo¨tavat yhdistyva¨t mielekka¨iksi kokonaisuuksiksi, joita kutsutaan tehta¨va¨kehyksiksi. Tehtäväkehysten avulla monialaisten oppimiskokonaisuuksien rakentaminen mihin tahansa oppiaineeseen ja mille tahansa ika¨tasolle on helppoa ja hauskaa.

3 varastossa

Lisätiedot