Russian immigrant entrepreneurship in Finland

5,00 

Narratives of eight Russian immigrant entrepreneurs
Sandelin, Reija
978-951-39-5594-6; 1457-1986
University of Jyväskylä.
Jyväskylä studies in business and economics (143)
2014

Reija Sandelinin tutkimuksen mukaan Suomen venäläiset maahanmuuttajayrittäjät käyttivät neljää erilaista liiketoimintaorientaatiota. Bisneshenkiset olivat ammattimaisia kehittäjiä ja perhekeskeiset yrittäjät harjoittivat yritystoimintaa perhesyistä. Rahasuuntautuneet etsivät ansaitsemismahdollisuuksia, mutta elämäntapayrittäjät nauttivat yrittäjyydestään ja haluavat oppia ja kehittää.

Kun tutkimuksessa yhdistettiin liiketoimintaorientaatio elinkaarivaiheisiin ja kulttuurin ilmaisemiseen liiketoiminnassa, havaittiin trendejä. Rahasuuntautuneet kehittivät liiketoimintaansa syntymästä sarjayrittäjyyteen. Heidän kulttuurisuuntauksensa muuttui venäläisestä suomalais-venäläiseksi. Yksi elämäntapayrittäjä ja perhekeskeinen yrittäjä siirtyivät suomalais-venäläisestä tyylistä suomalaiseen yrityksensä kehittymisen mukana.

Maahanmuuttajayrittäjyyden kriittiset pisteet saivat bisneshenkisen ja rahasuuntautuneen yrittäjän reagoimaan venäläisesti vaikeuksissa, esimerkiksi miettimään, miten Venäjällä toimittaisiin. Perhekeskeiset yrittäjät tukeutuivat suomalaiseen kulttuuri-ilmaukseen kriisin aikana. Loput suosivat molempien kansallisuuksien kulttuuriulottuvuuksia. Yleisesti venäläiset pitivät omasta maskuliinisesta ja kollektiivisesta kulttuuristaan, jota he myös hyödynsivät yrittäjyydessään.

Tutkimus osoitti, että venäläiset maahanmuuttajayrittäjät kehittävät yrityksiään, siirtyvät etnisiltä markkinoilta välittäjävähemmistöön tai yleisille markkinoille. Heidän kulttuurisuuntauksensa muuttuu ajan myötä venäläisestä suomalais-venäläiseksi tai suomalaiseksi.

Venäläistä maahanmuuttajayrittäjyyttä kannattaa tukea

Venäläisten maahanmuuttajayrittäjien kulttuuri- sekä elinkaarikehitykset ovat dynaaminen ilmiö. Venäläisillä yrittäjillä on rikas inhimillinen pääoma, he ovat yritteliäitä, luovia ja neuvokkaita. He pystyvät sopeutumaan, perustamaan ja kehittämään yrityksiä, ansaitsemaan, työllistämään ja opastamaan suomalaisia kaupanteossa Venäjän kanssa - ja siten edistämään Suomen kansantaloutta.

 

11 varastossa

Lisätiedot