Romanipolitiikasta romanien politiikkaan

5,00 

Poliittisen asialistan ja toimijakonseption muutos 1900-luvun jälkipuoliskon Suomessa
Friman-Korpela, Sarita
978-951-39-6011-7; 0075-4625
Jyväskylän yliopisto.
Jyväskylä studies in education, psychology and social research (513)
2014

Väitöskirjassa on tutkittu suomalaisen romanipolitiikan asialistan muutosta ja romanien omaa, poliittiseksi luokiteltavaa toimintaa 1900-luvulla. Tutkimuksesta selviää, että Suomessa on verrattain lyhyellä aikavälillä ajettu toisistaan poikkeavia linjoja yhden romanipolitiikan nimikkeen alla. Tutkimus nostaa esiin eroja ja vastakkaisuuksia eri romani-intressien välillä. Niiden perusteella viranomaiset, poliitikot ja romanit itse voivat arvioida mitä linjaa he tukevat ja kannattavat. Menetelmää voidaan soveltaa sekä romani-idean teoreettisessa tarkastelussa että kansainvälisessä ja kansallisessa romanipolitiikassa.

Romanien poliittiset oikeudet eivät toteutuneet täysin 1950-luvun Suomessa

Romanien elinolosuhteet olivat vielä 1950-luvulla surkeat. Myös heidän poliittisten oikeuksiensa toteutuminen oli kyseenalaista: vaalirajoitteiden ja irtolaislainsäädännön yhteisvaikutus saattoi johtaa äänioikeuden epäämiseen suurelta osalta romaniväestöä. Romanien asioita hoidettiin tuolloin uskonnollisin perustein ja ankaralla assimilaatiopolitiikalla.

Tilanne oli rinnasteinen nyky-Eurooppaan, jossa jotkut maat ovat jättäneet kommunistisen järjestelmän romahdettua yhden kansanosan kaikkien yhteiskunnallisten toimenpiteiden ulkopuolelle, aivan kuten Suomessa 1950-luvulla.

Ruotsin vaatimukset sysäsivät romanipolitiikkaa eteenpäin

Sotien jälkeen kaupunkien laitamille syntyneiden hökkelikylien vaihtoehdoksi tarjoutui Ruotsi, jossa oli tarjolla työtä, asuntoja ja aikuiskoulutusta. Suomalaisten romanien mittava maahanmuutto Ruotsiin oli 1960-luvulla ja 1970-luvun alussa maiden välejä hiertävä skandaali. Ruotsi vaati voimakkaasti Suomea hoitamaan oman maan kansalaistensa asiat kuntoon. Ruotsin vaatimukset pakottivat Suomen muuttamaan politiikkaansa, mutta se ei olisi onnistunut ilman romanien, viranomaisten ja poliittisten toimijoiden välistä yhteistyötä. Tässä vaiheessa myös romanit ryhtyivät itse vaikuttamaan heitä koskevien asioiden päätöksentekoon. Omat kansalaisoikeutensa romanit taistelivat 1960-luvulla yhdessä radikaalin sosiaalisen liikehdinnän kanssa.

 

13 varastossa

Lisätiedot