Responsible fatherhood

5,00 

A narrative approach
Eerola, Petteri
978-951-39-6110-7; 0075-4625
University of Jyväskylä.
Jyväskylä studies in education, psychology and social research (520)
2015

Suomalaiset pienten lasten isät haluavat jakaa vanhemmuutta aiempaa enemmän ja ovat valmiita yhä monimuotoisempiin vanhempainvastuisiin. Näin todetaan Petteri Eerolan väitöstutkimuksessa, jonka aiheena ovat suomalaisten pienten lasten isien käsitykset ja kokemukset vastuullisesta isyydestä. Eerolan mukaan pienten lasten isät näkevät huolenpidon, läsnäolon ja arkisen lastenhoitotyön keskeisiksi vastuullista isyyttä määritteleviksi tekijöiksi.

- Isät haluavat olla täysvaltaisia vanhempia siinä missä äiditkin, eivät vain leikittää ja noukkia rusinoita pullasta. Näyttää siltä että yhä useammat isät ovat hoksanneet sen minkä monet äidit jo aiemmin: kuinka palkitsevaa elämä ja arki lapsen kanssa parhaimmillaan on, Eerola sanoo.

Eerola kuvaa, kuinka miesten isyyskäsitykset ovat muuttuneet viimeisten vuosikymmenten aikana hoivaavuutta ja tasapuolisesti jaettua vanhemmuutta korostaviksi. Pienten lasten isät myös jakaisivat perheiden taloudellista vastuuta mielellään enemmän puolisoidensa kanssa.

- Samoin tapa jolla isänä olosta puhutaan on muuttunut. Enää lastenhoitovelvoitteista ei vaieta, vaan niistä pikemmin ylpeillään.

Huolimatta miesten halusta jakaa sekä hoiva- että taloudellista vastuuta valtaosassa pikkulapsiperheistä äidin hoivarooli korostuu ensimmäisten vanhemmuusvuosien aikana. Näin ollen esimerkiksi perhevapaat jaetaan pääosin perinteisten rooliodotusten mukaisesti.

- Perhevapaiden yhteydessä puhutaan usein perheiden vapaudesta valita, mutta kysymys kuuluu, kuka valinnan perheissä lopulta tekee?

Tasakausimalli perhevapaisiin

Eerola ehdottaa kolmea keinoa, joilla yhteiskunta tukisi perheiden todellisia mahdollisuuksia jakaa vanhemmuutta tasapuolisesti.

- Perhevapaajärjestelmä tulee uudistaa yhtä pitkät isyys-, äitiys- ja vanhempainvapaat sisältävän tasakausimallin mukaiseksi. Samoin äitiys- ja lastenneuvolapalvelut on syytä suunnata jatkossa kohti tasapuolisesti jaettuun vanhemmuuteen sitouttavaa perheneuvolamallia. Myös työelämän käytäntöjä ja asenteita on syytä muovata perheystävällisemmiksi. Tätä voidaan tukea esimerkiksi työnantaja-, työntekijä- ja perhejärjestöjen yhteiskampanjalla, jossa työnantajia palkitaan isä- ja perheystävällisistä käytännöistä, Eerola visioi.

Aiemmat tutkimukset kuvaavat kuinka miehet jälkikäteen harmittelevat poissaolojaan tai työelämän asettamista perhearjen edelle lasten ollessa pieniä.

- Sen sijaan yksikään tähän tutkimukseen haastatelluista miehistä, joka oli panostanut keskimääräistä enemmän lastenhoitoon tai pitänyt pitkiä perhevapaita, ei katunut valintaansa, Eerola kertoo.

Tutkimuksen aineisto kattaa yhteensä 60 haastattelua 44 pienen lapsen (6kk - 4v) isältä. Miehistä 16 haastateltiin kahdesti kahden vuoden välein. Haastattelut ovat vuosilta 2003 (28) ja 2008-2011 (32). Tulokset on julkaistu kansainvälisissä perhetutkimuksen alan tiedelehdissä.

 

4 varastossa

Lisätiedot