Rehabilitation after lumbar spine fusion

5,00 

Development of an exercise program
Tarnanen, Sami
978-951-39-5944-9; 0356-1070
University of Jyväskylä.
Studies in sport, physical education and health (214)
2014

Väitöstyössä tutkittiin lannerangan jäykistysleikkaukseen menevien potilaiden vartalolihasten voimaa ja lihasvoiman muutoksia leikkauksesta toipumisen jälkeen. Lisäksi seulottiin elektromyografia- eli lihasten aktiivisuusmittausten avulla sopivia harjoitusliikkeitä leikkauksen jälkeiseen kuntoutukseen parantamaan alaselän asennonhallintaa ja lihasvoimaa. Häiriöt asennonhallinnassa lisäävät alaselän kuormittumista työssä ja vapaa-ajalla ja saattavat häiritä operoidun alueen paranemista sekä lisätä alaselän kulumamuutoksia.

Potilailla matala vatsa- ja selkälihasten voimataso

Tutkimuksessa havaittiin selän jäykistysleikkaukseen menevien potilaiden vatsa- ja selkälihasten voimatason olevan erittäin matala. Terveillä selkälihasten voimataso on normaalisti suurempi kuin vatsalihasten, mutta tutkituilla potilailla tämän voimasuhteen todettiin kääntyneen päinvastaiseksi.

Vaikka leikkaus vähensi alaselkäkipua ja paransi toimintakykyä huomattavasti, potilaiden lihasvoimat eivät parantuneet kolmen kuukauden toipumisvaiheen aikana. Tämä havaittiin, kun seurattiin 114 potilasta, joille oli suoritettu lannerangan jäykistysleikkaus Tampereen yliopistollisessa sairaalassa tai Keski-Suomen keskussairaalassa.

Apua liikkeiden valintaan

Leikkauksen jälkeinen normaalin kuntoutuksen mukainen kevyt harjoittelu sekä asteittainen paluu päivittäisiin aktiviteetteihin eivät riittäneet parantamaan vartalolihasten voimaa. Siksi sopivia liikkeitä lähdettiin etsimään mittaamalla vartalolihasten aktivoitumista pystyasennossa taljalaitteella suoritettujen työntö- ja vetotyyppisten harjoitusliikkeiden aikana. Näillä harjoitteilla voidaan voimaominaisuuksien lisäksi kehittää vartalolihasten kapasiteettia hallita alaselän keskiasentoa.

Terveillä tehokkaiksi todettuja harjoitusliikkeitä valikoitiin sovellettavaksi selän jäykistysleikkauksessa olleille potilailla. Tutkitulla potilasryhmällä harjoitteilla saatiin aikaan selkälihaksien voimaharjoitteluun vaadittava aktiivisuustaso. Liikkeet eivät lisänneet potilaiden alaselkäkipua, joten ne soveltuvat hyvin kuntoutukseen. Tutkittujen harjoitteiden aikana selässä ei tapahdu liikettä, jolloin myös jäykistetylle leikkausalueelle kohdistuva haitallinen kuormitus pystytään minimoimaan.

Tutkimustulokset hyödynnettävissä

Harjoitusliikkeiden soveltuvuutta selkäleikkauksen jälkeiseen kuntoutukseen ei ole aiemmin tutkittu. Väitös tuo uusia perusteita sille, mitä harjoitusohjelmien pitäisi sisältää. Sen tuloksia on jo nyt hyödynnetty suunniteltaessa lannerangan luudutusleikkauksen jälkeistä kuntoutusohjelmaa. Tutkimusprojekti jatkuu kuntoutusohjelman vaikuttavuutta selvittävällä tutkimuksella.

 

10 varastossa

Lisätiedot