Reduced muscle inactivity, sedentary time and cardio-metabolic benefits

5,00 

Effectiveness of a one-year family-based cluster randomized controlled trial
Pesola, Arto
978-951-39-6865-6; 0356-1070
University of Jyväskylä.
Studies in sport, physical education and health (252)
2016

Päivittäisen istumisajan tiedetään olevan yhteydessä kasvaneisiin terveysriskeihin, vaikka liikuntasuositukset muuten täyttyisivät. Tulokset istumisen haitallisuudesta perustuvat kuitenkin pääosin väestötasolla havaittuihin yhteyksiin, ja vain harva pitkäaikainen tutkimus on selvittänyt, onko istumista vähentämällä mahdollista saavuttaa terveyshyötyjä.

Istumisen haitallisuus on tärkeää huomioida erityisesti toimistotyöntekijöiden kannalta, jotka saattavat istua valtaosan päivästä. Väitöstutkimuksessaan Pesola selvitti, onko perhelähtöisellä neuvonnalla mahdollista vähentää toimistotyöntekijöiden istumisaikaa ja onko muutoksilla vaikutusta puettavalla EMG-teknologialla mitattuun lihasaktiivisuuteen sekä terveysmuuttujiin.

- Pienenkin lihasaktiivisuuden on ehdotettu ehkäisevän terveyshaittoja, joita pitkäaikainen passiivisuus aiheuttaa. Reippaan liikunnan lisääminen arkeen voi olla hankalaa, mutta jo seisominen kolminkertaisti lihasaktiivisuuden istumiseen verrattuna.

Neuvonta vähentää passiivisuutta

Ennen neuvontaa koehenkilöiden lihakset olivat passiivisena työajalla lähes 80 % ja vapaa-ajalla hieman yli 60 % mittausajasta. Neuvonnan tuloksena passiivisuuden määrä laski 37 minuuttia päivässä ja samalla pitkien passiivisuusjaksojen kesto lyheni.

Eniten istuminen vähentyi vapaa-ajalla, jolloin sitä oli jo valmiiksi vähemmän.

- Työajalla voi olla vaikeaa vähentää istumista töiden kärsimättä. Vapaa-aika voi tarjota perheen kanssa mielekästä aktiivista tekemistä ja ympäristön, jossa istumisen vähentäminen on mahdollista, Pesola huomauttaa.

Vuoden seurannan aikana neuvontaa saaneen ryhmän istumisaika palautui lähtötasolle ja kontrolliryhmän istumisaika kasvoi hieman. Samalla valtimonkovettumataudin riskiin yhteydessä oleva apoB/apoA-1 -suhde parani ja paino sekä koko kehon ja jalkojen lihasmassa pysyivät muuttumattomana interventioryhmällä, kun kontrolliryhmän paino nousi noin kilon, koko kehon lihasmassa laski noin prosentin ja jalkojen lihasmassa laski noin puoli prosenttia.

Istumisen vähentäminen kannattaa

- Tulokset ovat tärkeä lisäys väestötason tutkimuksille, jotka eivät ole pystyneet selvittämään kausaalisuutta istumisen haittojen taustalla. Koska energiansaanti ja liikunta eivät vaikuttaneet tuloksiin, voi tämän tutkimuksen mukaan nimenomaan istumista vähentämällä vähentää lihasten passiivisuutta ja sitä kautta saavuttaa terveyshyötyjä.

Koska nykyinen elämäntyylimme kannustaa istumiseen, kannustaa Pesola pieneenkin lihasten aktivoimiseen pitkin päivää.

- Jo hyvin pieni istumisen vähentäminen vaikuttaa ehkäisevän epäedullisia muutoksia, joita paljon istuvalla kontrolliryhmällä havaittiin jo vuoden aikana. Tulevaisuudessa on tärkeää selvittää tarkemmin mekanismit lihasten passiivisuuden haittojen taustalla, sekä miten esimerkiksi ympäristöä muuttamalla lihasten passiivisuutta voisi vähentää.

 

11 varastossa

Lisätiedot