Rajanylitykset työssä

5,00 

Yhteistoiminnan ja oppimisen uudet mahdollisuudet
Toiviainen, Hanna; Hänninen, Hannu; Engeström, Yrjö
952-451-140-1;
PS-kustannus.
2006

Kirja on puheenvuoro keskusteluun työelämän muutoksesta, joka näkyy uusina yhteistyön ja oppimisen muotoina, niihin liittyvänä verkostoitumisena sekä monien perinteisten toimintojen ja organisaatioiden välisten rajojen ylittämisenä.

Artikkelit rakentavat siltaa akateemisen tutkimuksen ja käytännön toiminnan välille ja esittelevät tutkimuksen tuottamia lähestymistapoja muutoksen ymmärtämiseksi. Kirjoituksia yhdistää kiinnostus työssäoppimisen uusiin haasteisiin ja mahdollisuuksiin, joita havainnoidaan työyhteisöjen ja verkostojen eli yhteisöllisen oppimisen tasolla.

Kirjoittajat ovat yliopistojen kasvatus- ja yhteiskuntatieteiden sekä liiketaloustieteen tutkijoita ja kehittäjiä.

Varasto loppu

Lisätiedot