Rahan, vallan ja rakkauden kolmiodraama

5,00 

Perheyrittäjyys, omistajuus ja vallankäyttö televisiodraamasarjassa Puhtaat valkeat lakanat
Saarelainen, Anita
978-951-39-5736-0; 1457-1986
Jyväskylän yliopisto.
Jyväskylä studies in business and economics (149)
2014

Anita Saarelainen tutki väitöskirjassaan yrittäjäkuvaa ja yrittäjyyttä suositussa tv-draamasarjassa. Tutkimus tarjosi uuden kontekstin tutkia perheyrittäjyyttä. Tutkimuksen uutuusarvo on perheyrityksen systeemimallin jatkokehittelyssä. Malli tuo esille perheyrityksen jatkuvuuteen ja perheen sitoutumiseen liittyviä elementtejä, muun muassa yrittäjyyteen liittyvät tunteet ja arvot. Tutkimuksen tuloksia voi soveltaa yrittäjäkoulutuksessa.

Perheyrityksen kolmen ympyrän mallissa liiketoiminta, omistus ja perhe limittyvät toisiinsa. Raha, valta ja rakkaus ovat puolestaan draaman ikuisia teemoja, jotka ovat läsnä myös perheyrityksessä. Fiktiivistä perheyritystä ja perheyrittäjyyttä analysoitiin yrittäjyyden ja perheyrittäjyyden teorioiden valossa. Analyysiä tehtiin tulkitsevan tutkimuksen mukaan teemoittelun, tyypittelyn ja sisällönanalyysin avulla. Televisiodraamaa tutkittiin kirjallisuus- ja viestintätutkimuksen keinoin.

Tutkitusta tv-draamasta löytyi yrittäjätyyppejä, joiden suhtautuminen yrittäjyyteen, omistajuuteen ja johtajuuteen oli erilaista. Yrittäjyys voitiin nähdä elämäntapana, asemana, pelinä tai velvollisuutena. Yrittäjistä löytyi ihanteellinen yrittäjä, liikemies ja peluri, velvollisuudentuntoinen jatkaja, kauppias ja taustavaikuttaja sekä sisäinen yrittäjä. Perheen vaikutus yritykseen näkyi sekä resurssina että toisaalta ristiriitoina. Yritys ja työ menivät usein perheen edelle ja perheen etu yksilön oman edun edelle, jolloin voidaan puhua kolmiodraamasta.

Raha, valta ja rakkaus näkyivät tv-sarjassa vastuullisuutena sekä maineesta ja tuloksesta huolehtimisena, jotka yhdessä turvaavat perheyrityksen jatkuvuuden. Perheenjäsenen näkökulmasta kyseessä on sitoutuminen perheeseen ja perheyritykseen. Jos perheyrityksen arvoista ei pidetä huolta, voi syntyä konflikteja, jotka voivat johtaa saneluun, ahneuteen tai nepotismiin.

 

5 varastossa

Lisätiedot