Professionals in value co-creation through digital healthcare services

5,00 

Rantala, Katja
978-951-39-7453-4; 1457-198
University of Jyväskylä.
Jyväskylä studies in business and economics (189)
2018

Terveydenhuollon digitaaliset palvelut mahdollistavat potilaan roolin muuttumisen asiakkaaksi ja hänen aktiivisen osallistumisensa palveluprosessiin sekä itseään koskevaan päätöksentekoon. Digitalisaation tuomat muutokset terveydenhuollon ammattilaisen potilastyössä ovat merkittäviä, mutta muutostarvetta ei usein kuitenkaan käytännön työssä tunnisteta. Terveydenhuollon ammattilaiseen kohdistuu digitaalisessa palveluympäristössä muutospaineita, mutta niihin ei useinkaan löydy tukea.

Terveydenhuollon ammattilaiset tarvitsevat tukea digipalveluiden tuomaan muutokseen

Suomi aikoo jatkossa lisätä terveydenhuollon palveluiden digitalisointia, jotta palveluiden saatavuus kaikille voidaan turvata. Digitaaliset palvelut mahdollistavat potilaan roolin muuttumisen asiakkaaksi ja hänen aktiivisen osallistumisensa palveluprosessiin sekä itseään koskevaan päätöksentekoon, kertoo Katja Rantalan tuore väitöstutkimus.

Tutkimus osoittaa, että digitalisaation tuomat muutokset terveydenhuollon ammattilaisen potilastyössä ovat merkittäviä, mutta muutostarvetta ei usein kuitenkaan käytännön työssä tunnisteta. Terveydenhuollon toimijoita arvostellaan usein keskittymisestä muun muassa lääketieteelliseen asiantuntijuuteen ja ammatilliseen autonomiaan päätöksenteossa. Tällöin aito yhteistyö ja vuorovaikutus asiakkaan ja työyhteisön kanssa jäävät vähemmälle huomiolle.

Digitaalisten palveluiden käyttöönotto kangertelee

Uusia digitaalisia palveluprosesseja ei tutkimuksen mukaan vielä riittävästi integroida olemassa oleviin palveluprosesseihin, jolloin digitaalisten palveluiden käyttöönotto kangertelee. Rantalan mukaan keskijohdon esimiehet ja ammattilaiset ratkovat usein digitaalisen palvelun käytäntöjä tasapainoillen asiakkaan odotusten ja olemassa olevien palveluprosessien välillä.

Rantalan tutkimus osoittaa, että terveydenhuollon ammattilaiseen kohdistuu digitaalisessa palveluympäristössä muutospaineita, kuten uusia taitoja, toimintatapoja ja muuttuvia rooleja, mutta paineisiin ei useinkaan löydy tukea.

- Uudet digitaaliset palvelut edellyttävät uudenlaista vuorovaikutusta ja konsultoivaa keskustelua asiakkaan kanssa. Vuorovaikutuksen onnistuminen perustuu luottamukseen, joka syntyy terveydenhuollon ammattilaisen tukiessa ja osallistaessa asiakasta koko palveluprosessin ajan, Rantala sanoo.

Asiakkaan tekemät tulkinnat huolestuttavat

Tutkimus tuo esille, että digitaalisten palveluiden mahdollistama tiedon saatavuus asiakkaalle huolestuttaa terveydenhuollon ammattilaisia. Tiedon oikeellisuus tai asiakkaan tiedon perusteella tekemät tulkinnat voivat olla ammattilaisen näkemyksestä poikkeavia. Rantala havaitsi, että usein huolen taustalla on muun muassa pelko oman ammattitaidon tuoman asiantuntija-aseman heikkenemisestä. Pahimmillaan tämä on esteenä digitaalisten palveluiden käyttöönotolle.

Yrityksen johdon strateginen tuki tärkeää

Rantalan mukaan yrityksen johdon tulee strategisesti osoittaa tukensa terveyspalveluiden digitalisoinnille, jotta onnistunut arvon luominen yhdessä mahdollistuisi. Tällä hetkellä kehittämistyö tehdään ICT-vetoisesti vapaaehtoisten terveydenhuollon ammattilaisten kanssa, ja käyttöönotto jää usein kehittämisorganisaation tai yksittäisten ammattilaisten ponnistelujen varaan.

- On selkeästi tarve sitouttaa keskijohto ja terveydenhuollon palveluverkon toimijat uusiin digitaalisiin palveluprosesseihin, jotta voitaisiin luoda arvoa yhdessä asiakkaan kanssa ja parantaa palvelujen saatavuutta, Rantala sanoo.

 

12 varastossa

Lisätiedot