Professionals’ experiences with Open Dialogues with young people’s social networks …

5,00 

Professionals' experiences with Open Dialogues with young people's social networks - identity, role and teamwork. A qualitative study
Holmesland, Anne-Lise
978-951-39-6051-3; 0075-4625
University of Jyväskylä.
Jyväskylä studies in education, psychology and social research (516)
2015

Anne-Lise Holmeslandin väitöstutkimuksen tulokset osoittavat, että terveydenhuollon, sosiaalisektorin ja opetussektorin ammattilaiset pystyivät käyttämään kehittyneitä yhteistyömenetelmiä myös mielenterveysongelmista kärsivien ihmisten oppimistilanteissa. Ammattilaisille on kehittynyt monitieteisen identiteetti, johon kuuluvat ammatillisen roolin ja tiimityön ymmärtämisen muutokset.

Lisäksi tulokset osoittivat, että muutkin ammattilaiset kuin koulutetut terapeutit voivat integroida Avoimeen dialogiin liittyviä taitoja ja tietoja ja näin ollen kehittää rooliaan terapeuttisempaan suuntaan. Avoimen dialogin mallin suurimmat ongelmat liittyivät luontaisiin stereotyyppeihin ja perinteisiin, joiden juuret ovat syvällä yhteiskunnassa.

Avoimen dialogin malli on kehitetty alun perin Torniossa, Suomessa. Malli korostaa käyttäjän verkostojen huomioimista kaikissa tilanteissa kieleen ja vuorovaikutukseen keskittyen. Mallia on käytetty useissa maissa ja monissa erilaisissa yhteyksissä.

Anne-Lise Holmeslandin tutkimus käsittelee mallin toteutusta Etelä-Norjassa vuosien 2003 ja 2005 välillä. Projektin tavoitteena oli luoda mielenterveyspotilaiden ja näiden sosiaalisten verkostojen parissa työskentelevien virastojen ja ammattilaisten välille enemmän joustavuutta ja integraatiota.

Tutkimuksen tulokset tarjoavat tietoa, jota tulisi hyödyntää eri ammattiryhmien ja sektorien välisen yhteistyön parantamiseksi. Tietoa erilaisista yhteistyömenetelmistä ja kasvavaa tietoisuutta ammatillisista rooleista, mukaan lukien mahdollinen tarve roolien rajojen häilyvyydestä, tulisi korostaa. Kuuntelutaitoja voi kehittää.

Myös ammattilaisten yhteistyömotivaatiota ja sopeutumishalukkuutta yhdistettynä tietoon verkoston eri jäsenten erilaisista odotuksista pitäisi painottaa. Löydöt perustuvat verkostotapaamisissa, syväluotaavissa haastatteluissa ja kohderyhmissä tehtyihin havaintoihin.

 

9 varastossa

Lisätiedot