Posted work and deterritorialization in the European Union

5,00 

A study of the German construction and meat industry
Wagner, Ines
978-951-39-6123-7; 0075-4625
University of Jyväskylä.
Jyväskylä studies in education, psychology and social research (521)
2015

Euroopan Unionin sisällä vapaa liikkuvuus ja kansalaisoikeudet ovat vaikuttaneet myönteisesti miljoonien ihmisten elämään. Väitöskirjassaan Ines Wagner esittää, että EU:n sisäinen työvoiman liikkuvuuden dynamiikka luo kuitenkin myös erittäin liikkuvan (hypermobile) alaluokan, joka työskentelee matala-palkkaisissa prekaareissa työsuhteissa. Tälle on syynä hänen mielestään kehitys, jossa työsuhteiden rakenteet ylikansallistuvat, mutta valtion politiikan teon välineet ja vaikutuspiiri määräytyvät alueellisesti.

Wagnerin päätelmät perustuvat laadulliseen aineistoon, joka liittyy lähetettyjen työntekijöiden problematiikkaan Saksan poliittisen talouden kontekstissa. Lähetetyt työntekijät ovat työperäisiä maahanmuuttajia, jotka työnantaja lähettää toiseen EU-maahan määräaikaisesti. Yhä suurempi osa eri alojen, kuten rakennusalan, lihanpakkauksen, jakelun ja laivanrakennuksen lähetetyt työntekijät elävät ja työskentelevät prekaareissa olosuhteissa. Enimmäkseen Itä-Euroopasta tulleiden lähetettyjen työntekijöiden, ammattiliittojen edustajien, työnjohdon ja poliitikkojen haastattelujen pohjalta Wagner nostaa esille sen, kuinka EU-kansalaisten kansalaisuusoikeuksia ja työvoiman liikkuvuutta koskevia sääntöjä usein kierretään.

Heikkojen ammattiliittojen ja kollektiivisten edunvalvontarakenteiden puutteen vuoksi EU:n sisäinen liikkuva työvoima jää institutionaaliseen tyhjiöön. Wagnerin analyysi osoittaa käytännön tason toimijoille ja poliitikoille, kuinka tehotonta työmarkkinasäätely on yleiseurooppalaisilla työmarkkinoilla. Tulokset osoittavat, kuinka tärkeää taloudellisen ja työmarkkinoiden integraation yhteensovittaminen on eurooppalaisen työperäisen maahanmuuttajien oikeuksien turvaamisen kannalta.

 

6 varastossa

Lisätiedot