Post-exercise heart rate variability

5,00 

A new approach to evaluation of exercise-induced physiological training load
Kaikkonen, Piia
978-951-39-6217-3; 0356-1070
University of Jyväskylä.
Studies in sport, physical education and health (224)
2015

Kuormittumisen ja palautumisen seuranta auttaa urheilijoita ja aktiiviliikkujia sekä suunnittelemaan harjoittelua että optimoimaan suorituskyvyn kehittämisen. Uudella sykevariaation analysointimenetelmällä akuuttia harjoituskuormitusta voidaan analysoida aikaisempaa tarkemmin. Sykevariaation mittaaminen on mahdollista suhteellisen yksinkertaisesti nykyaikaisilla sykkeen taltiointilaitteilla, mutta menetelmän hyödyntäminen käytännössä harjoituskuormituksen analysointiin vaatii kuitenkin erityisten analyysiohjelmien lisäksi ymmärrystä menetelmän fysiologisesta taustasta.

Aiemmin ei ole ollut olemassa mittaria, jonka avulla fysiologista harjoituskuormitusta voitaisiin luotettavasti arvioida päivittäisen harjoittelun yhteydessä. Kaikkosen väitöstutkimuksen tarkoituksena oli selvittää, voidaanko sykevariaatiota käyttää apuna yksittäisten kestävyysharjoitusten fysiologista harjoituskuormitusta arvioitaessa.

- Sykevariaation on aikaisemmissa tutkimuksissa havaittu kuvaavan autonomisen hermoston toiminnassa tapahtuvia muutoksia, ja sitä on jo aiemmin käytetty stressin ja fyysisen kuormittumisen kuvantamisessa urheilijoiden keskuudessa. Yksittäisen harjoituksen aiheuttamia välittömiä muutoksia sydämen autonomisessa säätelyssä ei kuitenkaan tiedetä vielä kovin tarkasti. Kaikkonen kertoo.

Väitöstutkimuksessa seurattiin sykevariaation välitöntä palautumista erilaisten kestävyysharjoitusten jälkeen uudentyyppisellä aikataajuusmenetelmällä. Seurannan yhteydessä havaittiin, että seuraamalla sykevariaation nopeaa palautumista harjoituskuormituksesta saadaan enemmän tietoa kuin pelkkää sykettä seuraamalla. Näin ollen myös harjoituksen aiheuttamaa fysiologista kuormitusta voidaan arvioida aiempaa tarkemmin.

Tutkimustuloksia voidaan hyödyntää urheilijoiden sekä aktiiviliikkujien kuormittumisen ja palautumisen seurannassa sekä yksilöllisen harjoitussuunnitelman tekemisessä.

 

9 varastossa

Lisätiedot