Pöllövaarin kirjoittamisinto

5,00 

Kielellisen tietoisuuden harjaannuttamisohjelma
Kakkuri, Irma
951-39-0292-7; 1455-7363
Jyväskylän yliopisto. Erityispedagogiikan laitos
Opetusmateriaali (7)
1998

Pöllövaari-ohjelmalla voidaan kehittää kielellistä tietoisuutta. Se sisältää sadun, jonka edetessä harjoitetaan erityisesti äänteiden yhdistämistä ja nopeaa nimeämistä. Harjoitellessaan lapset kiinnostuvat kirjoitetusta kielestä, koska pääsevät ikään kuin “kieleen sisään”.

Pöllövaari soveltuu 3-6-vuotiaille päiväkotilapsille, esiopetukseen, erityisopetukseen ja normaaliopetuksen ensimmäiselle luokalle.

Ohjelman toimivuutta ovat kokeilleet erityisopettajiksi ja erityislastentarhanopettajiksi opiskelevat. Ohjelman toteutuksen helppous ja selkeys ovat tulleet näissä kokemuksissa esille.

Varasto loppu

Lisätiedot