Policy-practice gap in participation of students with disabilities in Ethiopia’s formal …

5,00 

Policy-practice gap in participation of students with disabilities in Ethiopia's formal vocational education programme

Malle, Abebe Yehualawork
978-951-39-6966-0; 0075-4625
University of Jyväskylä.
Jyväskylä studies in education, psychology and social research (578)
2017

Abebe Yeahualawork Malle tutki väitöskirjassaan vammaisten henkilöiden ammatillisen koulutuksen ongelmia Etiopiassa. Maassa vuonna 1994 toteutettu koulutusreformi lisäsi oppilaitosten ja opiskelijoiden määrää, mutta vammaisten henkilöiden kouluttautuminen on tästä huolimatta vähäistä. Suurimpia rajoituksia kehitykselle ovat tutkimuksen mukaan asenteelliset, ympäristölliset sekä koulutusjärjestelmän toimintaan liittyvät esteet.

Vammaisuuteen liittyvät kysymykset ovat esillä lakiteksteissä, toimenpideohjelmissa ja muissa valtiollisissa asiakirjoissa. Dokumenttianalyysi kuitenkin paljasti näiden kohtien olevan usein vain sivumerkintöjä, joissa käytettiin perinteisiä ja vanhentuneita käsitteitä. Heikkouksien syynä väittelijä näkee kielteiset asenteet, puuttuvan tiedon sekä vammaisten henkilöiden vähäisen osallisuuden hallintotyöhön. Väittelijä pohtii myös, täyttävätkö asiakirjat YK:n ihmisoikeuksia koskevat säädökset.

Koulutusjärjestelmien ja erityisesti vammaisten henkilöiden ammatillisen koulutuksen kehittämisessä on väittelijän mukaan tärkeää, että asia on kansalaisten omissa käsissä. Näin voidaan saavuttaa näkyviä tuloksia ja edistää vammaisten henkilöiden ammatillista koulutusta.

Väitöstutkimuksen aineisto koottiin analysoimalla dokumentteja sekä haastattelemalla hallinnon virkamiehiä, vammaisjärjestön edustajia, koulujen henkilökuntaa ja vammaisia opiskelijoita. Vertailutietoa koottiin myös Etiopian naapurimaista Keniasta ja Tansaniasta. Tarkastelun yleisenä viitekehyksenä olivat ihmisoikeusnäkökulma sekä tavoite inklusiivisesta yhteiskunnasta ja koulutusjärjestelmästä.

 

14 varastossa

Lisätiedot