”Poikasi täältä jostakin”

5,00 

Narratiiviset resurssit, diskurssit ja luovuus kirjoittaen kerrotuissa identiteeteissä jatkosodan aikaisissa kirjeissä
Pehkonen, Erkka
978-951-39-5505-2; 1459-4323
Jyväskylän yliopisto.
Jyväskylä studies in humanities (217)
2013

Erkka Pehkosen väitöstutkimuksessa tarkastellaan kahden itäsuomalaisen miehen jatkosodan aikaista kirjeenvaihtoa kotiin. Tutkimuksen tarkoituksena on ollut selvittää, millainen kulttuurinen tuote kirje oli sota-aikana ja miten kirjeiden kerronnassa rakennettiin identiteettejä. Sodan alkuvaiheesta lähtien kirjeiden merkitys ihmisten välisessä vuorovaikutuksessa nousi keskeiseen rooliin, koska suurin osa miehistä joutui rintamalle ja eroon läheisistään. Kirjeenvaihto olikin tärkein keino pitää yllä ihmissuhteita. Miesten kirjoittamia kirjeitä on yhteensä 601 kappaletta ja naisten kirjoittamia kirjeitä 566 kappaletta.

Ihmisen käsityksen muodostuminen itsestä muistuttaa tarinan kerrontaa. Kertomalla ihminen punoo elämänsä tapahtumat mielekkäiksi kokonaisuuksiksi ja tulkitsee niiden merkitystä kulttuurista omaksumiensa narratiivisten resurssien puitteissa.

Lupaukset tulevasta rakensivat jatkuvuutta

Sotatilassa tarkkaan säännelty viestintä ja propaganda vaikuttivat miesten kirjoittamiseen, mutta kaikesta huolimatta he kykenivät varsin luovaan ja omaääniseen kerrontaan identiteetistään ja sotakokemuksestaan. Kirjeissä keskeiseksi kirjoittamisen strategiaksi muodostuivat pyrkimys rakentaa yhteisiä kohtaamisen tiloja mielikuvituksessa kirjeiden vastaanottajien kanssa ja olosuhteiden kritisointi. Kirjeissä rakentui julkisen sotaa ja yksilön arvoa määrittelevän diskurssin rinnalle yksityinen vastadiskurssi, jossa kukoisti menneestä ja kuvitellusta tulevasta ammentava identiteettikerronta. Näin miehet rakensivat jatkuvuutta käsitykselle itsestään siviili-ihmisenä sotilaan sijaan.

Keskeisiä teemoja kirjeiden kerronnassa ovat rakkaus, nälkä, väsymys ja toisiin ihmisiin ja olosuhteisiin liittyvä vahva vierauden kokemus. Rakkauskerronnassa paljastuu moderni romanttinen rakastaja, jonka lupaukset toimivat keskeisenä kerronnan aineksena. Vapaan tahdon tekona lupaus konstituoi identiteetin pysyvyyttä olosuhteista riippumatta. Olosuhteita kritisoivat kertomukset nälän ja väsymyksen sekä vierauden kokemuksesta mahdollistivat myös yksilön hetkittäisen irrottautumisen kollektiivisen uhrautumismentaliteetin paineesta.

 

4 varastossa

Lisätiedot