Platonista transmodernismiin

28,50 

Juonteita ihmisyyteen, ihmiseksi kasvamiseen, oppimiseen, kasvatukseen ja opetukseen
Huhmarniemi, Raija; Skinnari, Simo; Tähtinen, Juhani
952-5401-01-4; 1458-1094
Finnish Educational Research Association / Suomen kasvatustieteellinen seura
Research in educational sciences / Kasvatusalan tutkimuksia (2)
2001

Teoksessa joukko suomalaisia kasvatuksen filosofian, historian, ihmistutkimuksen ja henkisen kulttuurin asiantuntijoita syventyy kasvatusalan klassikoiden ja uudempien suuntausten näkemyksiin.

Teoksessa käsitellään muun muassa kysymyksiä ihmisyydestä ja hyvän elämän olemuksesta, ihmiseksi kasvamisesta, sivistyksen ja tiedon suhteesta, yksilö-yhteisöllisyys -problematiikasta sekä kasvatuksesta ja opetuksesta. Teksteissä valotetaan eri puolilta kysymyksiä, jotka ovat kautta ihmiskunnan historian innostaneet ihmisiä.

Historiallisen ulottuvuutensa ohella tekstit luotaavat monin kohdin nykyajan kasvatusajattelun ja -suuntausten peruskysymyksiä. Teksteistä ilmenee esimerkiksi se, että monella tämän päivän suuntauksella, kuten konstruktivismilla, ja kasvatuksen maailmaa läpäisevillä ajatuksilla, kuten elinikäisen oppimisen ajatuksella on syvälle menevät juuret kasvatusfilosofian traditiossa. Teoksen yhtenä tavoitteena onkin tarjota lukijoille lähtökohtia tämän aikamme ajattelun pohtimiselle ja syvällisemmälle ymmärtämiselle.

Varasto loppu

Lisätiedot