Pienyrittäjän interaktiivinen toimintakyky

5,00 

Narratiivinen tulkinta suomalaisten pienyrittäjien toiminnasta sosiaalisissa liiketoimintaverkostoissa Espanjan Aurinkorannikolla
Toivonen, Taru
978-951-39-6353-8; 1457-1986
Jyväskylän yliopisto.
Jyväskylä studies in business and economics (163)
2015

Globalisaation aikakaudelle on tyypillistä ihmisten, pääoman ja tiedon liikkuvuus ja yhä useampi suomalainen muuttaakin ulkomaille pysyvästi. Espanjaan muuttavat työikäiset perustavat usein pienyrityksiä, joiden liiketoiminnan menestyminen perustuu sosiaalisten verkostojen kehittämiseen ja niiden hyödyntämiseen. Toivonen tutki väitöstutkimuksessaan pienyrittäjien interaktiivisen toimintakyvyn vaikutuksia liiketoiminnan selviytymiseen kilpailutilanteissa Espanjassa. Tutkimuksessa pureuduttiin siihen, miten toimintakyky rakentuu uudessa ympäristössä ja miten sosiaalinen liiketoimintaverkosto edistää pienyrittäjien liiketoimintaa.

Tulosten mukaan verkostoilla on merkittävä rooli pienyrittäjien tukijana. Yhteisöllisyys, suomalaisuus ja osallistuvuus edistävät vuorovaikutteista eli interaktiivista toimintakykyä vieraassa kulttuuriympäristössä. Interaktiivisella toimintakyvyllä tarkoitetaan yrittäjien dynaamista kykyä toimia ennakoivasti kaikissa liiketoiminnoissaan. Tutkimuksen mukaan sosiaalisen identiteetin tuki ja kehittyminen sekä samaistuminen hyvään referenssiryhmään lisää henkilön statusta ja avaa hyviä kontakteja. Myös itsensä brändääminen tukee oman osaamisen tunnetuksi tekemistä. Pienyrityksen kehittymisen kannalta onnistuneiden kokemusten jakaminen ja eri toimialojen hyvistä käytänteistä kuuleminen on etu yrityksen oppimiselle.

- Yrittäjän oppimispolku rakentuu verkostoitumisen lisäksi kokemukselliselle oppimiselle, jonka kautta liiketoimintaa kehittävät toiminnot ja niihin liittyvät muutokset syntyvät, Toivonen sanoo.

Perspektiivin ja ymmärryksen laajenemisen myötä yrittäjä pystyy ilmiötasolla tunnistamaan trendejä ja yhteiskunnan tilanteita, sekä suhteuttamaan oman liiketoimintonsa liiketoimintaympäristöönsä.

 

13 varastossa

Lisätiedot