Physiological loading during normal daily life and exercise assessed with electromyography

5,00 

Tikkanen, Olli
978-951-39-5812-1; 0356-1070
University of Jyväskylä.
Studies in sport, physical education and health (211)
2014

Liikkumattomuus ja istuminen ovat haitallisia terveydelle liikunnan harrastamisesta huolimatta. Jotta saataisiin ohjeita arkiaktiivisuuden lisäämiseen ja inaktiivisuuden vähentämiseen, tarvitaan tarkkaa tutkimustietoa. Tikkasen väitöskirjatutkimuksessa käytettiin innovatiivisia lihasaktiivisuutta mittaavia EMG -housuja. Tutkimuksen tarkoituksena oli todentaa EMG -vaatteiden käyttö energiankulutuksen ja aerobisen suorituskyvyn arvioinnissa, sekä määrittää reisilihasten inaktiivisuus ja aktiivisuustasot normaalissa päivittäisessä elämässä aikuisilla ja ikääntyneillä.

Tutkimuksessa raportoidut tulokset auttavat hahmottamaan millaista lihasaktiivisuus on normaalissa elämässä ja millaisia aktiivisuuksia päivittäiset toimet saavat aikaan. Tietoa voidaan käyttää lähtökohtana laadittaessa nykyistä tarkempia liikunta- ja arkiaktiivisuusohjeistuksia.

Myös matalan intensiteetin aktiivisuudet havaitaan

Tulokset osoittivat, että lihasaktiivisuusmittaus (EMG) tarjoaa vaihtoehtoisen mittausmenetelmän yleisesti käytössä oleville kiihtyvyysantureille ja sykemittareille. EMG voi antaa erityisesti matalatehoisesta fyysisestä aktiivisuudesta ja inaktiivisuudesta sellaista informaatiota, mihin muut mittausmenetelmät eivät kykene.

Lisäksi EMG menetelmällä voidaan määrittää kynnys aerobisen aineenvaihdunnan alueelta anaerobiselle alueelle kokeneilla juoksijoilla. Tällä siirtymäkohdalla on tärkeitä sovelluksia työterveydelliseen, kuntouttavaan ja ennaltaehkäisevään lääketieteeseen.

Suurin osa päivästä passiivista aikaa

Tutkimuksen mukaan päivittäisen elämän aikana vain pieni osa lihaskapasiteetista on käytössä. Reisilihakset olivat inaktiivisina 65 % mittausajasta ja keskimääräinen EMG:n taso oli vain 4 % maksimista, mikä on alhaisempi kuin keskimääräinen lihasaktiivisuus kävellessä.

Useilla tutkittavilla päivän keskimääräinen lihasaktivaatiotaso oli alle 2 % maksimista, jolloin koko päivän lihasaktiivisuuden määrä voitaisiin saavuttaa pelkällä 1,5 tunnin kävelyllä. Nämä henkilöt voisivat lisätä lihasaktiivisuuden määrää 50 %:lla seisomalla 3,5 tuntia enemmän päivän aikana.

Tutkimuksen tulokset korostavat matalatehoisen arkiaktiivisuuden tärkeyttä, koska fyysinen aktiivisuus kertyy pääosin arkiaktiivisuudesta, ja korkean intensiteetin liikunnalla on vain pieni vaikutus päivän kokonaisaktiivisuuteen ja energiankulutukseen.

Portaiden nousu voi olla voimasuoritus vanhoille

Tulokset osoittavat, että päivittäiset askareet ovat fyysisesti vaativampia vanhemmille kuin nuorille, alhaisempien voima-ominaisuuksien vuoksi, korostaen lihasvoiman säilyttämisen tärkeyttä. Tulosten mukaan portaiden nouseminen on varteenotettava vaihtoehto reisilihasten voimaominaisuuksien ylläpidossa iäkkäillä ihmisillä.

 

12 varastossa

Lisätiedot