Physical activity of adolescents with long term illnesses or disabilities in reference to ICF …

5,00 

Physical activity of adolescents with long term illnesses or disabilities in reference to ICF personal factors

Ng, Kwok
978-951-39-6746-8; 0356-1070
University of Jyväskylä.
Studies in sport, physical education and health (245)
2016

Maailman terveysjärjestö WHO:n mukaan erilaisten sairauksien määrä lisääntyy kaiken aikaa, mikä johtaa ihmisten toimintakyvyn heikkenemiseen ja lisää vammaisuutta. Toisaalta liikunta-aktiivisuuden tiedetään olevan merkittävä toiminnallisuuden ylläpitäjä ja lisääjä vammaisten nuorten keskuudessa.

WHO:n koululaistutkimuksessa kerättiin kyselylomakkeella tietoja suomalaisten nuorten liikuntakäyttäytymisestä joka neljäs vuosi vuosien 2002 ja 2014 välillä. Nuorten itseilmoittamia, lääkärin toteamia vammoja ja sairauksia oli 17 prosentilla vastaajista. Tulosten mukaan liikunta-aktiivisuuden suosituksen - vähintään tunti reipasta liikuntaa päivässä - saavuttaneiden vammaisten nuorten määrä lisääntyi 11 %:sta 21 %:iin tutkimusaikana. Ne nuoret, jotka osallistuivat urheiluseuran toimintaan, saavuttivat liikuntasuosituksen kaksi kertaa todennäköisemmin. Myös vahva aikomus liikunnallisesti aktiiviseen elämäntapaan myöhemmin aikuisuudessa oli yhteydessä nuorten lisääntyneeseen liikunta-aktiivisuuteen, johon poikien kohdalla vaikutti lisäksi heidän yleinen minäkäsityksensä.

Tavallista peruskoulua käyviä nuoria, joilla on vamma tai jokin pitkäaikaissairaus, on noin kuudesosa oppilaista, joista osa osallistuu myös aktiivisesti urheiluseuran toimintaan. Liikunnanopettajien ja valmentajien olisi tärkeää kyetä luomaan inklusiivinen oppimisympäristö, jossa paitsi liikuntasuosituksen saavuttaminen on mahdollista myös muu itsensä kehittäminen ja uuden oppiminen voi toteutua. Terveyskasvattajat löytävät tutkimuksesta vammaisten nuorten henkilökohtaisiin tekijöihin liittyviä seikkoja, jotka ovat yhteydessä heidän liikunta-aktiivisuuteensa. Tulokset antavat näkökulmaa myös päättäjille ja urheiluorganisaatioiden vastaaville.

Ngin väitöstutkimuksen mukaan vammaiset ja pitkäaikaissairaat nuoret tarvitsevat paljon rohkaisua liikunnallisesti aktiivin elämäntavan omaksumisessa ja ylläpitämisessä. Urheiluseuroilla voisi olla nykyistä paljon enemmän annettavaa tällekin nuorten joukolle. On myös huomionarvoista, etteivät samat aktivoimiskeinot välttämättä päde sekä poikiin että tyttöihin.

 

13 varastossa

Lisätiedot