Physical activity during pregnancy and early childhood from the perspective of gestational …

5,00 

Physical activity during pregnancy and early childhood from the perspective of gestational diabetes risk and children's body composition

Leppänen, Marja
978-951-39-7241-7; 0356-1070
University of Jyväskylä.
Studies in sport, physical education and health (262)
2017

Liikunta-aktiivisuus ennen raskautta ja läheisten ihmisten tuki ovat keskeisessä asemassa raskausdiabeteksen riskissä olevien naisten raskaudenaikaisen liikunnan jatkumisen kannalta. Raskautta edeltävä ylipaino sen sijaan on negatiivisesti yhteydessä sekä äitien liikuntaan että lasten kehon koostumukseen pitkällä aikavälillä.

Läheiset kannustavat liikuntaan

Leppänen tutki raskausdiabeteksen riskissä olevien naisten liikuntaan yhteydessä olevia tekijöitä. Lisäksi väitöskirjassa tarkasteltiin raskausdiabeteksen riskin suhdetta äitien ja lasten liikuntaan sekä lasten kehon koostumukseen 7 vuoden seurannan jälkeen.

- Vapaa-ajan liikunnan jatkumista edistivät sekä naisten oma että puolison runsas liikunta-aktiivisuus ennen raskautta. Liikuntaan kannustaviksi henkilöiksi naiset kokivat läheiset ihmiset, Leppänen kertoo.

Naiset, joilla ei ollut raskausdiabeteksen riskiä alkuraskaudessa lisäsivät liikuntaa merkitsevästi enemmän kuin riskiryhmässä olleet 7 vuoden seuranta-aikana. Lasten kehon koostumukseen tai liikuntaan riskillä ei ollut yhteyttä.

- Riskitekijöistä raskautta edeltävä korkeampi painoindeksi oli yhteydessä epäsuotuisaan kehon koostumukseen pojilla. Sen lisäksi äitien ja lasten vähintään kohtuutehoinen liikunta suhteutuivat positiivisesti toisiinsa 7 vuotta synnytyksen jälkeen, Leppänen selvittää.

Liikunta hyödyttää nyt ja tulevaisuudessa

Leppäsen tutkimuksessa tarkasteltiin myös alle kouluikäisten lasten liikunnan yhteyttä kehon koostumukseen ja fyysiseen kuntoon.

- Tulosten mukaan jo viisi minuuttia kovatehoista liikuntaa päivässä oli merkitsevästi yhteydessä suotuisaan kehon koostumukseen ja parempaan fyysiseen kuntoon, Leppänen sanoo.

Liikunnan edistäminen ja normaalipainon tukeminen jo ennen raskautta on tärkeää sekä äidin että lapsen kannalta. Kovatehoisella liikunnalla alle kouluikäisenä saattaa sen lisäksi olla sekä lyhyen että pitkän aikavälin hyötyä lasten ylipainon ehkäisyssä ja fyysisen kunnon tukemisessa.

- Säännöllisen liikunnan ja painonhallinnan tukemisella voidaan saavuttaa terveyshyötyjä kahdelle sukupolvelle. Eri tahojen tulisi tehdä yhteistyötä, jotta äitejä ja lapsia voidaan tukea riittävästi ennen raskautta, raskauden aikana ja synnytyksen jälkeen, Leppänen suosittaa.

 

16 varastossa

Lisätiedot