Physical activity and the risk of breast cancer

5,00 

Rintala, Pirjo
951-790-175-5; 0357-2498
LIKES Research Center for Sport and Health Sciences / Liikunnan ja kansanterveyden edistämissäätiö LIKES.
LIKES Research Reports on Sport and Health / Liikunnan ja kansanterveyden julkaisuja (144)
2003

Väitöskirja on tehty LIKES-tutkimuskeskuksen (Jyväskylä) ja Suomen Syöpärekisterin (Helsinki) yhteistyönä. Sen tarkoituksena on selvittää liikunnan ja rintasyöpävaaran välisiä yhteyksiä suomalaisilla naisilla.

Monipuolisen näkemyksen saavuttamiseksi tarkasteltiin neljää eri tutkimusjoukkoa:

1) 30548 vuosina 1978-1995 satunnaisesti valittua naista vapaa-ajan liikunta ja työmatkaliikunta -tietoineen,

2) koko suomalaista, vuonna 1970 työssä käyvää naisväestöä työn fyysisen kuormituksen mukaan luokiteltuina,

3) 1489 liikunnan ja 8572 kieltenopettajaa seurattuna 34-vuoden ajan

4) 844 rintasyöpäpotilasta ja heidän kaltaistettua verrokkiaan.

Tulokset ovat yhdensuuntaisia muualla maailmassa tehtyjen havaintojen kanssa, että kestävyystyyppisellä liikunnalla on rintasyöpävaaraa pienentävä vaikutus, tapahtuipa liikunta sitten vapaa-ajalla, työssä tai työmatkalla. Vaikka liikunnan vaikutus rintasyöpään sairastumisvaaran vähentäjänä ei ole yksilön kohdalla suuri, väestötasolla se on merkittävä: vuosittain liikunnan avulla voitaisiin mahdollisesti ehkäistä jopa satoja naisia Suomessa sairastumasta rintasyöpään. Siksi vastuuta liikunnallisen elämäntavan toteuttamisesta ei enää voida jättää yksinomaan yksilöiden harteille, vaan yhteiskunnan, työnantajien ja tiedotusvälineiden on kannettava osansa tästä vastuusta.

Suuren yleisön kannalta uutisarvoista on, että tutkimus korostaa liikunnan merkitystä rintasyöpävaaran vähentäjänä myös suomalaisessa naisväestössä ja että jo maltillinen liikunnan määrä (kaksi-kolme kertaa viikossa vähintään puolen tunnin ajan siten että hikoilee ja hengästyy) tuottaa suojavaikutuksen.

Jos rintasyöpä kuitenkin sattuu kohdalle - niin kuin käy joka kymmenennelle suomalaisnaiselle - on hyvä muistaa, että noin 85% naisista paranee nykyisin tästä taudista; sitä todennäköisemmin mitä varhaisemmassa vaiheessa tauti todetaan. Hyvä kunto ilmeisesti auttaa myös paranemisessa.

2 varastossa

Lisätiedot