Personal goals in old age

5,00 

Relationships with resources in life, exercise activity, and life-space mobility
Saajanaho, Milla
978-951-39-6524-2; 0356-1070
University of Jyväskylä.
Studies in sport, physical education and health (234)
2016

Elämän mielekkyys on tärkeää kaikissa elämänvaiheissa, mutta sen tarve tai mahdollinen puute saattaa korostua vanhuudessa, jolloin terveys ja toimintakyky usein heikkenevät. Erilaiset päämäärät voivat lisätä elämän mielekkyyttä ja siksi onkin hämmästyttävää, ettei iäkkäiden ihmisten tavoitteita ole aiemmin juurikaan tutkittu. Väitöstutkimuksessaan Saajanaho selvitti, minkälaisia tavoitteita iäkkäillä ihmisillä on, miten voimavarat elämän eri osa-alueilla vaikuttavat niiden asettamiseen ja miten tavoitteet voivat kannustaa iäkkäitä ihmisiä liikkumaan ja laajentamaan elinpiiriään.

- Ensimmäinen havaintoni oli, että iäkkäillä ihmisillä on mitä moninaisimpia tavoitteita elämässään, golfmatkojen toteuttamisesta haitarinsoittoon ja kirjan kirjoittamiseen. Toisaalta joidenkin pyrkimykset ovat hyvinkin vaatimattomia, kuten kesällä ulos pääseminen tai päivittäisistä kodin askareista selviytyminen, Saajanaho toteaa.

Elämän voimavarat voivat rajoittaa tavoitteiden asettamista

Tutkimukseen osallistuneiden, 66-90-vuotiaiden miesten ja naisten, tavoitteet liittyivät useimmin terveyden ja toimintakyvyn ylläpitämiseen, mutta myös erilaisiin harrastuksiin, matkusteluun ja ihmissuhteisiin liittyvät pyrkimykset olivat yleisiä. Kaikilla ei kuitenkaan ole samanlaisia mahdollisuuksia tavoitteiden asettamiseen.

- Yksin asuvissa oli enemmän niitä, joilla ei ollut lainkaan tavoitteita elämässään. Toisaalta heikentynyt liikkumiskyky näyttää rajoittavan monien mielekkään elämän kannalta tärkeiden tavoitteiden asettamista. Niillä iäkkäillä ihmisillä, joilla oli kävelyvaikeuksia, oli vähemmän ihmissuhteisin, harrastuksiin ja liikuntaan liittyviä pyrkimyksiä, Saajanaho sanoo.

Yksi keskeinen havainto Saajanahon tutkimuksessa oli, että aktiivisuuteen tähtäävien tavoitteiden avulla iäkkäät ihmiset pystyivät ylläpitämään laajempaa elinpiiriä, terveydestä ja toimintakyvystä riippumatta. On syytä kuitenkin muistaa, että kun liikkumiskyky on heikentynyt, liikkeelle lähteminen voi olla vaikeaa ilman toisen ihmisen apua. Saajanaho toivookin, että yhteiskunnassa panostettaisiin enemmän iäkkäiden ihmisten mahdollisuuksiin osallistua omien toiveidensa mukaiseen toimintaan. Esimerkiksi kuljetusapua ja vapaaehtoisia ulkoilu- ja harrastuskavereita voitaisiin tarjota enemmän.

- Käytännön vanhustyössä voitaisiin enemmän kuunnella kunkin ihmisen yksilöllisiä tavoitteita ja rohkaista ihmisiä myös toteuttamaan niitä. Niiden ei tarvitse olla suurellisia, vaan pienistäkin pyrkimyksistä voi saada elämään mielekkyyttä. Toimintakyvyn kannalta olisi kuitenkin hyvä, jos pyrkisi säilyttämään aktiivisen otteen elämään ja myös liikkumaan mahdollisuuksiensa mukaan, Saajanaho toteaa.

 

9 varastossa

Lisätiedot