People power

5,00 

The role of civil society in renewable energy production
Ruggiero, Salvatore
978-951-39-7304-9; 1457-1986
University of Jyväskylä.
Jyväskylä studies in business and economics (183)
2018

Ruggiero tutki kansalaisten yleistyvää osallistumista uusiutuvan energian tuotantoon hajautetuissa pienimuotoisissa energiaprojekteissa. Tällaisia projekteja järjestävät esimerkiksi hyväntekeväisyysjärjestöt, osuuskunnat ja paikallisyhteisöt. Tavoitteena oli selvittää tekijöitä, jotka edistävät ja hidastavat näiden projektien leviämistä sekä projektien roolia energiamurroksen vauhdittamisessa seitsemässä Pohjois-Euroopan maassa, mukaan lukien Suomessa. Aihe on ajankohtainen, koska Euroopan parlamentti ja kansalliset hallitukset keskustelevat uudessa puhtaan energian paketissa, kuinka edistää kansalaisten aktiivisempaa osallistumista energiantuotantoon.

Tutkimuksen tulokset osoittavat, että ideologiat, sosiaaliset tarpeet ja mahdollisuus pienentää sähkölaskuja innostavat kansalaisia osallistumaan uusiutuvan energian tuotantoon. Erityisesti maaseudulla asuvat kokevat, että heillä olevia resursseja, kuten energiantuotannolle otollisia kohteita, sosiaalista pääomaa tai maatalousjätettä, voitaisiin hyödyntää paremmin heidän asuinalueidensa kehittämiseen.

- Nykyiset energiapoliittiset linjaukset eivät täysin hyödynnä olemassa olevia resursseja, joilla energiamurrosta voitaisiin edistää, Ruggiero toteaa.

Monet johtavista energiayhtiöistä vastustavat edelleen hajautettua energiantuotantoa

- Kansalaisvetoiset projektit voivat edistää uusiutuvien energialähteiden hyväksymistä, paikallistalouden kehitystä ja energiaomavaraisuutta. Ne kohtaavat kuitenkin paljon esteitä, joita ovat esimerkiksi pientuotannon epäsuotuisa säätely, oikeanlaisten rahoitusmekanismien puuttuminen ja vastustus johtavien energiayhtiöiden taholta, Ruggiero kertoo.

Vastustus johtuu siitä, että hajautettu uusiutuvan energiantuotanto laskee perinteisten voimalaitosten pitkän tähtäimen tuottavuutta.

- Tästä voidaan tehdä kaksi tärkeää päätelmää. Ensimmäiseksi uusiutuvan energiantuotannon yleistyminen vähentää fossiilisiin polttoaineisiin perustuvan energiantuotannon kilpailukykyä. Toiseksi suurten energiayhtiöiden täytyy uudelleenarvioida liiketoimintamallejaan ja kehittää palveluja hajautettua pienimuotoista energiantuotantoa varten, Ruggiero sanoo.

Apua hiilenkäytön vähentämiseen

Tutkimustulokset hyödyttävät erityisesti päättäjiä, energiayhtiöitä ja uusiutuvan energiantuotannon hankkeita suunnittelevia kuntia.

- Suomi on asettanut hiilenkäytön vähentämisen suhteen kunnianhimoisia tavoitteita, joiden saavuttamisessa kansalaisvetoisista projekteista voisi olla hyötyä. Tätä varten tarvitaan uusi kansallinen energiastrategia, jossa kansalaiset ovat energiamurroksen keskiössä ja hyötyvät hajautetusta energiantuotannosta esimerkiksi pienenevien sähkölaskujen muodossa, Ruggiero esittää.

 

14 varastossa

Lisätiedot