Pedagoginen hyvinvointi

27,00 


Lappalainen, Kristiina; Kuittinen, Matti; Meriläinen, Matti
978-952-5401-43-1; 1458-1094
Finnish Educational Research Association / Suomen kasvatustieteellinen seura
Research in educational sciences / Kasvatusalan tutkimuksia (41)
2008

Yhteiskunnan muutos kohti oppimisyhteiskuntaa vaatii tehokkaiden pedagogisten ratkaisujen kehittämistä oppimisen edistämiseksi koko ihmisen elämänkaaren ajan. Tämän kehityksen tulisi tapahtua kuitenkin hyvinvoinnin ehdoilla eikä sen kustannuksella.

Teoksessa analysoidaan pedagogiikan ja hyvinvoinnin keskinäistä yhteyttä ja tarjotaan käsitteellinen avaus ilmiön ja siihen yhteydessä olevien tekijöiden ymmärtämiseksi. Pedagogisen hyvinvoinnin teoreettinen tarkastelu luo pohjan ilmiön empiiriselle tutkimukselle. Teoksen tavoitteena on käynnistää opetuksen, oppimisen ja koulutusorganisaatioiden tutkimusta hyvinvoinnin näkökulmasta ja kehittää sitä tukevia pedagogisia ratkaisuja sekä toimintamalleja hyvinvoinnin edistämiseksi.

Joensuun yliopiston pedagogisen hyvinvoinnin tutkimusryhmän tutkijat tarkastelevat artikkeleissaan pedagogisen hyvinvoinnin ulottuvuuksia, kuten yksilöiden sisäisiä prosesseja, yksilöiden välistä vuorovaikutusta sekä koulutusorganisaatiota, sen rakenteita ja toimintakulttuureita. Kirjan jäsennys mukailee elinikäisen oppimisen vaiheita formaalin koulutusjärjestelmän puitteissa.

Varasto loppu

Lisätiedot