Pedagoginen etiikka koulukasvatuksen karttana ja kompassina

25,00 


Atjonen, Päivi
952-5401-19-7; 1458-1094
Finnish Educational Research Association / Suomen kasvatustieteellinen seura
Research in educational sciences / Kasvatusalan tutkimuksia (20)
2004

Mihin tarvitaan pedagogista etiikkaa? Miten arvot ja normit liittyvät opetukseen ja kasvatukseen? Miten etiikka palvelee pedagogista vuorovaikutusta? Miksi opettajaksi ja opettajana kehittyminen ei onnistu ilman eettisiä taitoja? Pitääkö opettajan olla esikuva?

Päivi Atjonen on tarttunut teoksellaan aina ajankohtaisiin koulukasvatusta ja -opetusta koskeviin eettis-moraalisiin kysymyksiin. Hyvä opettaja ei ole vain akateemisesti taitava osaaja, vaan oppilaita ja työtovereita rakentavasti kohtaamaan kykenevä inhimillinen toimija, jolla on pää ja sydän paikallaan. Hän on eettisesti herkkä ja vahva aikuinen toimiessaan pluralistisen maailman odotuksia ja yksilön unelmia integroivana tulkkina, joka osaa jättää riittävästi tilaa kasvaville lapsille ja nuorille etsiä omia eettisiä elämänohjeitaan. Tarkastelun tueksi raportoidaan tutkimusaineisto, jossa tulevat opettajat kertovat näkemyksiään pedagogisesta etiikasta.

Teos sopii oppimateriaaliksi opettajankoulutukseen ja nostaa pohdittaviksi myös opetus- ja kasvatustyössä jo toimiville ammattilaisille tarpeellisia eettisiä kysymyksiä.

Varasto loppu

Lisätiedot