PE teachers’ job satisfaction, turnover, and intention to stay or leave the profession

5,00 

Mäkelä, Kasper
978-951-39-5766-7; 0356-1070
University of Jyväskylä.
Studies in sport, physical education and health (208)
2014

Mäkelä tutki väitöskirjassaan liikunnanopettajien työtyytyväisyyttä, ammatinvaihtoa ja ammatinvaihtoaikeita. Tutkimuksen kohderyhmänä olivat vuosina 1980-2008 liikunnanopettajaksi valmistuneet. Tutkimuksen mukaan valtaosa (79,5 %) liikunnanopettajana työskentelevistä (n=808) oli tyytyväisiä tai erittäin tyytyväisiä työhönsä. Työtyytyväisyyttä muodostaviin tekijöihin lukeutuivat työyhteisö, resurssit, oma ammattitaito, oppilaat, työn huomiointi, työn laatu ja hallittavuus.

Liikunnanopetuksen erityispiirteet huomioitava

Vaikka liikunnanopettajat ilmoittivat olevansa tyytyväisiä työhönsä, 39 % ilmoitti harkinneensa ammatinvaihtoa. Lähes puolet heistä kertoi syyksi työkiireen. Vaikuttavia syitä olivat myös huonot opetusolosuhteet, työn riittämätön huomiointi, työstressi ja oppilaiden häiriökäyttäytyminen.

-Liikunnanopettajien työ eroaa merkittävästi muiden opettajien työstä siinä, että opetus tapahtuu monesti koulun ulkopuolella erilaisilla suorituspaikoilla, jolloin välitunnit voivat kulua siirtymiseen. Tällöin ei juuri jää lepoaikaa tuntien välillä ja kiireen tuntu voi olla päivittäistä, toteaa Mäkelä.

Liikunnanopetuksen erityispiirteet tulisi ottaa paremmin huomioon lukujärjestystä suunniteltaessa, jotta liikunnanopettajatkin saisivat hengähdystaukoja työpäivän aikana. Lisäksi on myös hyvä muistaa, että liikunnanopettajakin ikääntyy. Hyvää ikäjohtamista osoittaa rehtorin ymmärrys tarjota mahdollisuus keventää työtaakkaa esimerkiksi terveystiedon opetusta lisäämällä, Mäkelä jatkaa.

Ammatinvaihtajat pysyvät koulussa

Liikunnanopettajaksi valmistuneista 23 % oli vaihtanut ammattia muuhun kuin liikunnanopettajan ammattiin (n=256). Ammattia vaihtaneista kuitenkin merkittävä osa työskenteli edelleen koulutukseen liittyvissä ammateissa. Miehille luonnollinen askel uralla eteenpäin olivat rehtorin tehtävät. Vastaavasti naiset siirtyivät toisiin opetustehtäviin, kuten luokanopettajaksi, erityisopettajaksi tai opinto-ohjaajaksi. Koulumaailman ulkopuolelle ammattia vaihtaneet siirtyivät pääosin urheiluseurojen, lajiliittojen tai järjestöjen palvelukseen.

Ammatinvaihtoon vaikuttaviksi tekijöiksi luokiteltiin työolosuhteet, työkuormitus, kollegat, ammatin arvostus ja palkkiot, oppilaat sekä työnjohto. Merkittävimmäksi yksittäiseksi syyksi nousi halu käyttää omia kykyjä paremmin.

- Osa liikunnanopettajista on toiminut opettajan toimen ohella valmentajana ja sitä kautta hankkinut pätevyyttä myös valmennuspuolella. Sopivan tilaisuuden tullen moni on siten vaihtanut tehtävää valmentajaksi tai muuhun seuratyöhön. Liikunnanopettajan ammattitaito koostuu laajasta lajien tuntemuksesta, hyvistä ihmissuhdetaidoista, terveyteen ja hyvinvointiin liittyvästä tietotaidosta sekä hyvistä organisointitaidoista. Tänä päivänä näille tiedoille ja taidoille riittää ottajia, Mäkelä muistuttaa.

 

13 varastossa

Lisätiedot