Osallistava sävellytysmenetelmä musiikinopetukseen

5,00 

Peruskoulun opetussuunnitelman 2014 tavoitteita ja oppimisen ydinmetaforia toteuttamassa
Huttunen, Taina
978-951-39-7133-5; 1459-4323
Jyväskylän yliopisto.
Jyväskylä studies in humanities (321)
2017

Uusi opetussuunnitelma velvoittaa sävellyttämiseen ja musiikilliseen keksimiseen peruskoulussa. Taina Huttunen testasi ja tarjosi tutkimuksessaan konkreettisen mallin opettajien työn tueksi uuden opetussuunnitelman musiikillisten ja laaja-alaisten tavoitteiden toteuttamiselle.

- Osallistavan sävellytysmenetelmän (OSM) avulla jokainen peruskoululainen pystyy ohjatusti luovaan musiikilliseen keksintään, mihin uusi opetussuunnitelma velvoittaa. Opettajalla pitää olla perusvalmiudet ja tilanteen organisointitaitoa, mutta OSM itsessään ohjaa laaja-alaisten tavoitteiden harjoituttamiseen ja turvalliseen oppimistilanteeseen musiikillisten taitojen oppimisen ohessa, Huttunen kertoo.

- Luova toiminta ja turvalliset puitteet luovat aitoa oppimisen iloa. Menetelmässä harjoitellaan myös itsesäätelyä, esiintymistä ja yleisönä olemista. Kaikki tutkimukseen osallistuneet oppilaat keksivät ja esittivät oman musiikillisen tuotoksensa. Menetelmä koettiin turvalliseksi ja opettajien käyttöön soveltuvaksi, Huttunen kuvailee.

Sävellytystehtäviksi Huttunen valitsi räpin ja kantelemelodian. Osallistavassa sävellytysmenetelmässä oppilaat perehtyvät ensiksi prosessiin ja opettelevat tarvittavia musiikillisia elementtejä ja turvatekijöitä. Sitä seuraa keksiminen, harjoittelu, kirjallinen muistiinmerkintä ja äänitys sekä kirjallisen asun tarkistus. Olennaista on myös rakentavan kritiikin antaminen ja vastaanottaminen sekä vertaisarviointi. Sävellystä kehitetään saadun kritiikin pohjalta ja harjoitellaan konserttia varten. Oppilaat keksivät myös sävellykselle ja yhtyeelle nimen, pohtivat esiintymisasun ja koreografian sekä tarkistavat kirjallisen asun. Sävellytysprosessi huipentuu konserttiin, itsearviointiin ja mahdollisesti karonkkaan.

Turvallisuus on edellytys luovuudelle

Keskeiseen asemaan nousi turvallisen työilmapiirin luominen. Se on edellytyksenä rohkeudelle yrittää ja kokeilla luovuutta.

- Osallistavaa sävellytysmenetelmää voi soveltaa eri oppilaitoksiin ja eri oppiaineisiin, joissa tehdään luovia sovelluksia avoimien ongelmien ratkaisemiseksi. Menetelmä ohjaa myös hyvään työrauhaan sekä itsensä ja toisten kunnioittamiseen, Huttunen tiivistää.

 

10 varastossa

Lisätiedot