Osaamista rakentamassa

2,00 

Ammattikorkeakoulut harjoittelujen ja työelämäyhteistyön kehittäjinä
Virolainen, Maarit
951-39-2461-0; 1456-5153
Jyväskylän yliopisto. Koulutuksen tutkimuslaitos
Tutkimusselosteita (27)
2006

Opiskelijoiden opintoihin kuuluvat harjoittelut ovat yksi ammattikorkeakoulujen työelämäyhteistyön alue. Ne luovat osaltaan ammattikorkeakoulujen työelämäläheisyyttä ja niille ominaista profiilia suomalaisessa duaalimalliin perustuvassa korkeakoulujärjestelmässä. Osa ammattikorkeakoulujen koulutusaloista on nojannut vankkoihin traditioihin harjoittelujen järjestämisessä ammattikorkeakoulujen perustamisesta alkaen. Jotkut alat ovat lähteneet myös aktiivisesti etsimään uusia käytäntöjä opiskelijoiden työpaikalla oppimisen tukemiseksi.

Tässä tutkimusraportissa tarkastellaan ammattikorkeakoulujen työharjoittelumalleja. Aineistona ovat viidessä ammattikorkeakoulussa kolmella alalla tehdyt haastattelut. Tutkimuksen tavoitteena on harjoittelumallien jäsentäminen ja niiden rakentamisen ehtojen pohdinta. Esitetyt harjoittelumallit sekä muut tulokset antavat virikkeitä harjoittelujen ja niitä koskevien palautejärjestelmien kehittämiseen.

3 varastossa

Lisätiedot