Oppiminen pelissä

5,00 

Pelit, pelillisyys ja leikillisyys opetuksessa
Krokfors, Leena; Kangas, Marjaana; Kopisto, Kaisa
978-951-768-441-5;
Vastapaino.
2014

Oppiminen pelissä on tarpeellinen johdatus pelien käyttöön opetuksessa. Pelit tarjoavat mielekkään ja motivoivan ympäristön erilaisten ongelmanratkaisu- ja vuorovaikutustaitojen oppimiseen. Niiden kautta voi myös omaksua tietoa, kuten oppia kieliä tai erityissanastoa. Teos osoittaa, että pelit voivat lisätä kiinnostusta opiskeluun ja parantaa oppimistuloksia.

Kirja sisältää ajankohtaista tietoa perus- ja lukio-opetuksessa hyödynnettävistä peleistä ja peliympäristöistä sekä kokoaa ja suuntaa oppimispeleihin liittyvää keskustelua. Tiedolle on tarvetta, koska perusopetuksen opetussuunnitelmassa pelit määritellään yhdeksi osallistavan oppimisen menetelmäksi.

1 varastossa

Lisätiedot