Opiskelijalähtöinen ohjaus yliopistossa

5,00 

Lairio, Marjatta; Penttilä, Minna
978-951-39-2974-9;
Jyväskylän yliopisto. Koulutuksen tutkimuslaitos
2007

Korkeakouluopintojen ohjauksen kehittäminen on ollut viime vuosina sekä kansallisen että kansainvälisen huomion koh-teena. Keskeinen teema korkeakoulupoliittisessa keskuste-lussa on tällä hetkellä opiskelun tehostaminen: opintoaiko- jen lyhentäminen ja keskeyttämisen vähentäminen. Tutkintojen suorittaminen tavoiteajassa edellyttää yliopis-toilta sellaisia ohjauspalveluja, jotka ottavat entistä parem- min huomioon yhä eterogeenisemman opiskelijajoukon yksilölliset ohjaustarpeet.

Tässä kirjassa kuullaan yliopisto opiskelijoiden omaa ääntä ja tarkastellaan sitä, millaisia ohjauksen kehittämistarpeita heillä on opintopolkunsa eri vaiheissa ja miten koko yliopis- ton ohjauskulttuuria kehittämällä voidaan näihin ohjaus- haasteisiin vastata. Kirja antaa lukijalle monipuolisen kuvan yliopisto opiskelijan opintopolun eri vaiheista ongelmineen ja odotuksineen.

Kirja on tarkoitettu korkea-asteen henkilöstölle, opiskelijoille sekä kaikille korkeakouluopintojen ohjauksesta ja kehittä- misestä kiinnostuneille.

Varasto loppu

Lisätiedot