Opintojen henkilökohtaistaminen aikuisoppijoiden kokemana

5,00 

Eksistentiaalis-fenomenologinen tutkimus näyttötutkintomestarikoulutuksen kontekstissa
Kilja, Päivi
978-951-39-7405-3; 0075-4625
Jyväskylän yliopisto.
Jyväskylä studies in education, psychology and social research (610)
2018

Kun tehokkuutta tavoittelevista massakoulutuksista halutaan kääntyä asiakaslähtöisiin vaihtoehtoihin, opintojen henkilökohtaistaminen voi olla yksi ratkaisu asiaan. Päivi Kilja paneutui kasvatustieteen väitöskirjassaan tähän aiheeseen.

Tutkimuksen tavoitteena oli ymmärtää opintojen henkilökohtaistamista yksilön kokemana ja kuvata sitä yleisellä, teoreettisella tasolla. Menetelmää toteutetaan useimmiten tukeutumalla ammatillisen koulutuksen säädöksiin. Esimerkiksi osaamisen tunnistamisen ja tunnustamisen prosesseilla on voitu toteuttaa yksilöllinen, oppijan lähtökohdat huomioiva oppimispolku.

Kilja haastatteli näyttötutkintomestarikoulutukseen osallistuneita aikuisoppijoita Oulun ammatillisessa opettajakorkeakoulussa. Koulutusta toteutettiin henkilökohtaistamisen periaatteita noudattaen.

Opintojen henkilökohtaistaminen luodaan yhdessä tekemällä

Sosiaalisuus nousi tarkastelussa keskeiseksi. Aikuiselle oppijalle tämä ilmeni silloin, kun yksilöllisistä tavoitteista ja mahdollisuuksista neuvoteltiin ohjaajan ja työpaikan asiantuntijoiden kanssa. Tunnetta osallisuudesta edistivät keskustelut merkityksellisistä työtehtävistä työpaikoilla, työyhteisön jäsenten väliset suhteet ja asiantuntijatuki.

Henkilökohtaistaminen pystyttiin liittämään myös ajatukseen oppimisympäristöistä. Kun purettiin näkemystä opettamiseen sidotusta työskentelystä, oppijoille avautui mahdollisuus henkilökohtaisen oppimisverkoston rakentamiseen.

Oppijoiden yksilökohtaiset kokemukset osoittivat, miten oppimisen sisältöjä oli mahdollista muotoilla myös yksilöllisten kiinnostuksen kohteiden mukaisesti tai elämäntilanteiden muuttuessa. Parhaimmillaan opintojen suunnittelussa korostuivat osallisuus ja kumppanuuden tarjoaminen aikuisoppijalle.

Kokemustieto näkyväksi

Tutkimus osoitti, miten aikuisena oppiminen ja siihen liitetyt henkilökohtaiset merkitykset muodostivat tulkintahorisontin opintojen henkilökohtaistamisen kokemuksille. Esimerkiksi aikuisoppijoilla oli syvään juurtuneita käsityksiä siitä, minkälaisia opettajien ja oppimisen tulisi olla. Yksilön kokemustieto ja sen näkyväksi tekeminen vahvistivat aikuisoppijan tunnetta arvostuksesta ja olemassaolon merkitystä.

- Tutkimuksen tuloksia ei voida yleistää. Tutkimus monipuolistaa kuitenkin aikuisoppijana olemisen yleistä tuntemusta ja antaa käsitteellisiä työvälineitä siihen keskusteluun, mitä käydään aikuiskoulutuksen kehittämisestä yhä oppijalähtöisempään suuntaan. Siksi on tärkeää, että aikuisoppijan ainutlaatuisuus ja erilaisuus tulevat huomioiduksi. Oppijat eivät asetu objekteiksi, kun henkilökohtaiselle annetaan tilaa ja oppijalle annetaan tilaa olla subjekti, Kilja suosittelee.

 

10 varastossa

Lisätiedot