Opetussuunnitelman mallin jäsennys

27,00 

Sisältö ja pedagogiikka kokonaisuuden rakentajina
Vitikka, Erja
978-952-5401-46-2; 1458-1094
Finnish Educational Research Association / Suomen kasvatustieteellinen seura
Research in educational sciences / Kasvatusalan tutkimuksia (44)
2009

Opetussuunnitelma on osa kansallista perusopetuksen ohjausjärjestelmää, ja se luo raamit opetuksen sisällölle ja toteutukselle. Tässä tutkimuksessa hahmotetaan kokonaiskuvaa  suomalaisen perusopetuksen opetussuunnitelman rakenteesta ja sen  kehittämismahdollisuuksista. Tutkimuksen keskiössä ovat opetussuunnitelmissa esitetyn sisällön ja opetussuunnitelmissa  ilmentyvän pedagogiikan lähtökohdat, piirteet ja niiden väliset  suhteet. Aineistona ovat peruskoulun opetussuunnitelman peruste-asiakirjat vuosilta 1994 sekä 2004.

Teos avaa opetussuunnitelman kokonaisuutta uudesta näkökulmasta ja toimii siten tieteellisen luonteensa lisäksi myös opetussuunnitelman laatimisen tukena ja työvälineenä sekä tiedeyhteisön, hallinnon että käytännön toimijoille.

6 varastossa

Lisätiedot