Opettajien kollegiaalinen yhteistyö ammattikorkeakoulussa

2,00 

Mikropoliittinen näkökulma opettajuuteen
Savonmäki, Pasi
978-951-39-3004-2; 1455-447X
Jyväskylän yliopisto. Koulutuksen tutkimuslaitos
Tutkimuksia (23)
2007

Ammattikorkeakoulut ovat pyrkineet erottautumaan uuden-laiseksi koulutuskulttuuriksi, jossa opettajan työ on muuttunut entistä enemmän ulkoisten ja sisäisten yhteistyösuhteiden rakentajaksi ja ylläpitäjäksi. Yhteisöllinen opettajuus mainitaan monissa ammatillista opettajuutta koskevissa tutkimuksissa keskeiseksi koulun kehittämisen haasteeksi. Yhteistyökyky on yhä tärkeämpi edellytys opettajan ja koko ammattikorkeakoulun tuloksekkaalle työlle.

Tutkimuksessa tarkastellaan opettajien kokemuksia kollegiaalisesta yhteistyöstä ja ammattikorkeakoulukulttuurista. Yksilö ja ryhmähaastattelujen pohjalta avautuu näkymä opettajien yhteistyökulttuuriin. Tutkimus valaisee yhteistyön merkitystä opettajien arjessa ja johdattaa pohtimaan kolle-giaalisen yhteistyön edellytyksiä ja esteitä. Johtamisessa, opettajakoulutuksessa ja organisaation kehittämisessä olisi kiinnitettävä huomiota siihen, miten opettajien yhteistyötä tuetaan ja minkälaista organisaatiokulttuuria sen myötä rakennetaan.

4 varastossa

Lisätiedot