Oikealle alalle?

5,00 

Logistiikka-alan ammattikoulutuksen ja työelämän osaamisen todellisuuksien kohtaaminen
Hotti, Seppo
978-951-39-6787-1; 0075-4625
Jyväskylän yliopisto.
Jyväskylä studies in education, psychology and social research (563)
2016

Seppo Hotti tutki väitöksessään ammattitillisen koulutuksen ja työelämän kohtaantoa logistiikan alalla. Tarkoituksena oli selvittää, miten ammattikoulutuksen logistiikka-alan opiskelijoiden ja työelämän todellisuudet kohtaavat, kun on kysymys oikealle alalle hakeutumisesta, koulutuksesta ja työelämästä.

Tutkimustulokset osoittavat, että työelämän osaamisvaatimukset ja opiskelijoiden ammatilliset odotukset linkittyvät vain osittain, jopa heikosti. Opiskelijoiden odotukset koulutukselta olivat pääasiassa ajamiseen ja kuljettamiseen liittyvää fyysisistä tekemistä. Opiskelijat ”määrittelevät” ammatillista osaamista kapea-alaisesti; lähes pelkästään fyysisenä osaamisena. Työelämä puolestaan edellyttää fyysisen osaamisen lisäksi sosiaalista osaamista sekä vuorovaikutus- ja ongelmanratkaisuosaamista.

Työelämän vaatimusten ja opiskelijoiden ammatillisten odotusten kohtaamattomuus heijastavat yhteiskunnan ja työelämän radikaalia muutosta. Hotin tutkimuksen mukaan logistiikka-alan ammatillisen koulutuksen keskeisimmät kehittämisalueet ovat digitaalisen oppimis- ja opetusympäristön, vuorovaikutteisen osaamisen sekä sosiaalisen osaamisen kehittäminen yhteistyössä työelämän eri toimijoiden kanssa.

Hotin tutkimus tuotti ammatilliseen koulutukseen sovellettavat kaksi teoreettista mallia: pedagogisen yhteisohjauksen teoreettisen toimintamallin ja opiskelijarekrytoinnin teoreettisen mallin. Käytännön tasolla näitä kahta teoreettista mallia voidaan hyödyntää opiskelijarekrytoinnissa ja käytännön opetustyössä, mikä puolestaan mahdollistaa työelämän ja ammatillisen koulutuksen aiempaa tiiviimmän linkittymisen ja yhteistyön ammatillisen osaamisen näkökulmasta katsottuna.

Käytännön yhteistyötä pitäisi lisätä kaikilla pedagogisen toiminnan tahoilla ja tasoilla koulutuksen ja työelämän välillä. Lisäksi opettajien ja työssäoppimisen ohjaajien tulisi lukuvuosittain aiempaa enemmän yhdessä suunnitella ja toteuttaa työssäoppimisen ja opiskelijarekrytoinnin käytäntöjä ja toimintaa.

 

13 varastossa

Lisätiedot