Ohjaajien toiminta elintapamuutosten tukemisessa tyypin 2 diabeteksen ehkäisyn ryhmäohjauksessa

5,00 

Kauronen, Marja-Leena
978-951-39-6571-6; 0356-1070
Jyväskylän yliopisto.
Studies in sport, physical education and health (236)
2016

Kauronen tutki ohjaajien toimintaa elintapamuutosten tukemisessa tyypin 2 diabeteksen ehkäisyn ryhmäohjauksessa. Tutkimuksessa selvisi painohallintaryhmien ohjaajien käyttävän useita eri keinoja ja menetelmiä tukeakseen osallistujia elintapamuutoksessa.

Ohjaajat noudattivat Sydänliiton ja Suomen diabetesliiton kehittämää Pieni päätös päivässä - painonhallinnan ryhmänohjausmallia. Ohjaajien käyttämät keinot yhdistettiin osallistujan arkeen, kuten työhön ja työyhteisöön, liikuntaan sekä perheen ja läheisten tukeen. Tutkimuksessa videoitiin lähes vuoden ajan kahta painonhallintaryhmää, joissa osallistujina oli sekä miehiä että naisia.

Osallistujien muutoskokemukset esiin ryhmässä

Kaurosen mukaan ohjaajat vähensivät ryhmän edetessä tiedon jakamista ja muuttivat toimintaa osallistujakeskeiseksi, jotta osallistujat saivat itse kertoa elintapamuutokseen liittyvistä kokemuksistaan. Heitä ohjattiin myös korvaavien toimintojen löytämiseen ja ympäristöstä tulevien ärsykkeiden hallintaan.

Myös tavoitteet olivat keskiössä elintapamuutoksen tukemisessa. Tavoitteiden muotoilussa ja kohdentamisessa tarvittiin yksityiskohtaista ohjausta, sillä niiden kirjallinen laatiminen oli osallistujille vierasta. Jotkut vierastivat myös tavoitteita koskevaa käsitteistöä. Osatavoitteiden laatimien ja tarkistaminen olivat ohjauksessa jatkuvasti esillä esimerkiksi ruokavaliota ja liikuntaa koskevan uuden tiedon jakamisessa.

Ohjaus muutoksen omaseurantaan, kuten liikunta- ja ruokapäiväkirjojen käyttöön, loi pohjan osallistujien järjestelmälliselle itsearvioinnille, joka puolestaan tarjosi ohjaajille tarttumapintaa toteutussuunnitelman tarkistamiseen ja muutokseen kannustamiseen.

Tulokset tarjoavat sovellusmahdollisuuksia ryhmäohjauksen kehittämiseen terveydenhuollossa, liikuntatoimessa, vapaaehtoisjärjestöissä, henkilökohtaisessa elintapavalmentamisessa ja painonhallinnan yksilöohjauksessa.

 

8 varastossa

Lisätiedot