Occupational well-being

5,00 

The role of areas of worklife and achievement and social strategies
Innanen, Hely
978-951-39-5870-1; 0075-4625
University of Jyväskylä.
Jyväskylä studies in education, psychology and social research (508)
2014

Hely Innanen selvitti väitöstutkimuksessaan työntekijöiden käsityksiä heidän käyttämistään ajattelu- ja toimintatavoista, työoloistaan ja työhyvinvoinnistaan. Työntekijät kuuluivat erilaisiin organisaatioihin: logistiikka, IT-ala, yliopisto ja terveydenhuolto. Lisäksi väitöskirjassa kartoitettiin yliopistosta sosiaalitieteistä valmistuneiden opiskelijoiden kokemuksia työuupumuksesta, työn imusta ja työholismista heidän työurallaan.

Työolot ja yksilölliset ajattelu- ja toimintatavat välittyvät kokemuksiin

Tutkimustulokset osoittivat, että kokemukset työoloista ja yksilölliset ajattelu- ja toimintatavat, kuten suoritus- ja sosiaalisiin tilanteisiin liittyvät optimistiset odotukset tai tehtävien ja sosiaalisten tilanteiden välttely, välittyvät työuupumuskokemuksiin. Huonoiksi koetut työolot lisäävät negatiivisia ajattelu- ja toimintatapoja, jolloin työuupumus edelleen lisääntyy. Esimerkiksi riittämätön palkitseminen lisää sosiaalista pessimismiä työyhteisössä, mikä puolestaan lisää koettua emotionaalista uupumusta.

Sopiva työmäärä suojeli sekä miehiä että naisia emotionaaliselta uupumukselta ja arvojen yhtenevyys organisaation arvojen kanssa kyynisyydeltä varhaisella työuralla.

Miesten ja naisten ajattelu- ja toimintatavat erosivat varhaisella työuralla. Miehet käyttivät enemmän optimistisia suoritusstrategioita, kun taas naisilla ilmeni enemmän suorituspessimismiä. Naiset myös käyttivät sosiaalista optimismia työyhteisössä miehiä enemmän.

Yliopistosta valmistuneilla kaksi työhyvinvointiprofiilia

Hely Innanen löysi kaksi selkeästi erilaista työhyvinvointiprofiilia: työn imu ja uupuneet työholistit -profiilit. Edellistä kuvasi innostus työhön ja vahva ammatillisen tehokkuuden tunne sekä vähäinen kyynisyys ja kohtuullinen työholismi. Uupuneet työholistit -profiilia kuvasivat korkea emotionaalinen uupumus, työholismi ja vähäinen tarmokkuus. Suurin osa työntekijöistä kuului ensin mainittuun.

Profiilit olivat varsin pysyviä työuran alusta uran keskivaiheille. Työholismin taso uupuneilla työholisteilla kuitenkin laski merkitsevästi työuran keskivaiheille edettäessä. Tulos saattaa kertoa korkean koulutuksen suojaavan työntekijöitä liialliselta työhön uppoutumiselta heidän työurallaan.

- Siirryttäessä yliopistosta työelämään sosiaalisten tilanteiden välttely ennusti kuulumista uupuneiden työholistien profiiliin. Se saattaa ennakoida syrjäytymisen kierrettä. Työuran keskivaiheessa uupuneiden työholistien oli vaikea irrottautua työasioista vapaa-ajalla, he kokivat matalaa elämäntyytyväisyyttä ja vähäisiä palkitsemisen tunteita. Työn imu -profiiliin kuuluvilla psykologisen työstä irrottautumisen ja rentoutumisen tunne, elämäntyytyväisyys ja palkitsemisen tunteet sen sijaan olivat korkealla tasolla.

 

7 varastossa

Lisätiedot