Neljäkymmentä vuotta tiedeseuraa

27,00 

Suomen kasvatustieteellisen seuran 40-vuotisjuhlakirja
Tähtinen, Juhani; Havu-Nuutinen, Sari
978-952-5401-33-2; 1458-1094
Finnish Educational Research Association / Suomen kasvatustieteellinen seura
Research in educational sciences / Kasvatusalan tutkimuksia (33)
2007

Vuosi 2007 on Suomen kasvatustieteellinen seuran 40-vuotisjuhlavuosi. Tämä teos on osaltaan juhlistamassa sitä. Teoksessa luodataan seuran historiaa, tätä päivää ja vähän tulevaakin kahden laajemman artikkelin ja kahdentoista seuran jäsenten kirjoittaman lyhyemmän kirjoituksen voimin. Teoksen sivuilta avautuu monipuolinen kuva seuran tiestä pienestä isohkoksi tiedeseuraksi, seuran hallinnon muotoutumisesta ja traditioista sekä julkaisu- ja konferenssitoiminnasta. Lisäksi sivuilta piirtyy kuva siitä, miten kasvatusalalla toimivat mieltävät seuran nykyisen toiminnan ja mitä he odottavat tulevalta.

Teoksen tekstit avaavat näitä kysymyksiä monelta näkökulmalta haastaen samalla lukijan pohtimaan sekä tiedeseuraan että laajemminkin kasvatustieteen alaan liittyviä kysymyksiä. Tässä mielessä teos ylittää tavanomaisen juhlakirjojen genren. Näin teoksella on annettavaa niillekin, jotka ovat kiinnostuneita kotimaisten tiedeseurojen organisoitumisesta ja toiminnasta sekä siitä, mitä tieteen, spesifimmin kasvatusalan, piirissä toimivat odottavat nykyään tiedeseuroiltaan. Kaiken kaikkiaan teos raottaa yhtä kasvatustieteen kentän osaa, jolla on ollut ja on edelleen oma merkityksensä alan yleisemmällekin kehityskululle.

99 varastossa

Lisätiedot