Narkoprobleemide kajastamine Eesti ajakirjanduses (1993-2009)

5,00 

Paimre, Marianne
978-951-39-5408-6; 1459-4323
Jyväskylän yliopisto.
Jyväskylä studies in humanities (212)
2013

Huumausainerikollisuuteen, pidätyksiin ja rangaistuksiin liittyvä sensaatiohakuisuus ja hedonismi ovat jättäneet Virossa varjoonsa keskustelun yhteiskunnan asennoitumisesta huumeriippuvaisiin ja huumeriippuvuuden analysoinnin sosiaalisena ongelmana.

Tämä käy ilmi Marianne Paimren väitöstutkimuksesta, jonka tavoitteena oli selvittää virolaisen lehdistön lähestymistapaa huumausaineisiin liittyviin ongelmiin ja määrittää, mitä muutoksia uutisoinnissa on tapahtunut kahtena viime vuosikymmenenä.

Lehdet noudattavat kaupallista myyntilogiikkaa

Tulokset viittaavat siihen, että lehdet noudattavat huumeisiin liittyvässä uutisoinnissa kaupallista uutissisältöjen myyntilogiikkaa sen sijaan, että ne toteuttaisivat julkista palvelutehtävää ja käsittelisivät vakavaa yhteiskunnallista ongelmaa. Median esitystapa on myös muuttunut ajan kuluessa, mutta sensaatiohakuisuus ei ole vähentynyt.

Yleiset muutokset median esitystavassa tutkimuksen keston aikana olivat yhdenmukaisia Downsin “huomiosyklien” kanssa. Huumausaineisiin liittyvien ongelmien yhteiskunnallista merkitystä aliarvioitiin Viron lehdistössä vuosina 1991-1995 (ongelmaa edeltävä vaihe). Niin sanotussa keltaisessa lehdistössä etenkin länsimaisten julkisuuden henkilöiden huumeiden käyttö tuotiin esiin jopa hedonistisessa valossa. Vuoden 1995 Thaimaan tapahtumat ja ”unikkosota” nostivat huumeongelman julkiseen tietoisuuteen. Tämä oli ongelman tietoisuuteen nousun ja huolestuneisuuden alkuvaihe.

Vuosituhannen vaihteessa huumausaineisiin liittyvien ongelmien mediajulkisuus saavutti huippunsa, ja lehdistö toimi keskeisessä roolissa, kun ongelmat nostettiin poliittiselle asialistalle. Vuoteen 2005 mennessä tietoisuus ongelman ratkaisun edellyttämistä uhrauksista oli alkanut. Huumaavat aineet olivat uusi ja jännittävä aihe 1990-luvun puolivälissä ja vuosituhannen vaihteessa. Vuonna 2009 huumeongelma ei enää juurikaan kiinnostanut painettua mediaa, mutta se oli yhä huomionarvoinen uutisaihe verkkomedioissa.

AIDS teki huumeuutisoinnista ihmisläheisempää

Tavallisuudesta poikkeavat huumeisiin liittyvät tapahtumat ovat muuttaneet median esitystapaa ja vaikuttaneet suuren yleisön tietoisuuteen. Huumeongelma ylitti median uutiskynnyksen tiettyjen huomiota herättäneiden tapausten vuoksi vuonna 1995. Kaikkein merkittävin tapahtuma huumekeskustelussa oli neljän virolaisen (”meidän”) pidätys Bangkokissa syytettynä huumeiden salakuljetuksesta 1995. Viron media oli huolissaan mahdollisuudesta, että Thaimaa (”he”) voisi tuomita nelikon kuolemaan. AIDS toi huumeuutisointiin ihmisläheisemmän tekijän vuonna 2000. Paniikin tunnetta ilmeni uutisissa, joissa AIDS levisi itävirolaisten (”heidän”) narkomaanien levittämänä pääkaupunkia (”meitä”) kohti. Vuosituhannen alussa pelko HIV:n leviämisestä narkomaaniyhteisön ulkopuolelle sai median kiinnostumaan enemmän huumausaineisiin liittyvistä ongelmista ja vaatimaan valtiolta aktiivisia toimenpiteitä.

 

14 varastossa

Lisätiedot