Moving forward sustainably

5,00 

Material and social conditions of electronic waste management in Nigeria
Omokaro, Benedicta Ideho
978-951-39-7353-7; 0075-4625
University of Jyväskylä.
Jyväskylä studies in education, psychology and social research (608)
2018

Elektroniikkajäte on vaikeasti kierrätettävää materiaalia, jonka määrä kasvaa maailmanlaajuisesti koko ajan. Benedicta Ideho Omokaro tutkii väitöskirjassaan sosiaalisesti kestäviä tapoja järjestää elektroniikkajätteen kierrätys. Hänen mukaansa elektroniikkajäte mahdollistaa epävirallisen kierrätystyön menestyksen Nigeriassa, joka on yksi globaalin jätevirran päätepisteistä. Siellä elektroniikkajätteen ympärille on kasvanut laaja ja epävirallinen kierrätysbisnes.

Omokaron mukaan Nigeriassa elektroniikkajäte tarjoaa monelle toimeentulon, mutta näyttäytyy kierrätystyöntekijöille myös paljon suurempana mahdollisuutena.

- Oman osaamisen kehittäminen ja alalla menestyminen tuovat mukanaan sosiaalista arvostusta. Menestyminen kierrätystyössä perustuu laajojen sosiaalisten verkostojen kehittämiseen, mikä mahdollistaa tehokkaan raaka-ainehankinnan, jätteiden erottelun sekä arvokkaiden osien ja materiaalien jälleenmyynnin, Omokaro kertoo.

YK:n mukaan vuonna 2014 jätteisiin päätyi 41,8 miljoonaa tonnia elektroniikkajätettä. Vuonna 2015 Yle uutisoi, että 50 miljoonan tonnin raja todennäköisesti rikotaan tänä vuonna. Tämän jätemäärän mukana hukataan myös paljon arvometalleja ja kierrätettävää materiaalia. Omokaro korostaa epävirallisen kierrätyssektorin keskeistä asemaa tilanteessa, jossa elektroniikkajätteen määrän nopea kasvu on globaali ilmiö.

- Kun tunnustetaan epävirallisten kierrättäjien rooli siinä, ettei elektroniikkajäte päädy osaksi muuta jätevirtaa, voidaan edistää alan toimijoiden integroitumista osaksi virallista jätehuoltojärjestelmää, Omokaro toteaa.

Elektroniikkajätteen kierrättäjät ovat työssään hankkineet alalla tarvittavan osaamisen. Tutkimuksessaan Omokaro sai selville, että laaja-alaisen osaamisensa ja verkostojensa avulla elektroniikkajätteen kierrättäjät pystyvät erottelemaan arvokkaat materiaalit ja kierrätyskelpoiset osat muusta jätteestä.

Omokaron mukaan tämä epäviralliseen kierrätykseen perustuva toimiala organisoituu vauhdilla. Myös ammattiyhdistysliikkeellä on vahva merkitys epävirallisen kierrätystyön organisoitumisessa ja tunnustamisessa Nigeriassa. Ammattiyhdistysliike edistää kierrätystyön lainmukaisuutta mm. standardoimalla ja sääntelemällä kierrätyksen käytänteitä.

Benedicta Ideho Omokaron tutkimus auttaa ymmärtämään kierrättäjien merkityksen globaalien jätevirtojen hallinnassa sekä muotoilemaan sosiaali- ja yhteiskuntapoliittisia ohjelmia siten, että ne huomioivat alan erityispiirteet kehittyvissä talouksissa.

 

10 varastossa

Lisätiedot